Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Skúmanie spravodajských portálov vo svete (2012)

Študenti zamerali počas uplynulého semestra svoju pozornosť na spravodajské portály vo svete. Ide prevažne o webové verzie printových denníkov. Počas ôsmich týždňov skúmali vybraný portál vo svete. V centre záujmu boli spravodajské či publicistické príspevky a ich obsahové zameranie. Pri pravidelných stretnutiach na hodinách predmetu Médiá na internete študenti priebežne referovali o svojich zisteniach. Výsledkom úsilia je zborník príspevkov s jednotlivými zisteniami.

 

skúmané javy:

 • medzinárodný, regionálny
 • rok vzniku internetového portálu
 • kľúčová tlačová agentúra
 • miera spoplatnenia obsahu
 • existencia na sociálnych sieťach
 • pozícia v Google prehliadači
 • používanie infografiky
 • denná navštevnosť
 • pravidelnosť aktualizácie obsahu
 • úroveň spracovania príspevkov
 • prehľadnosť stránky
 • pomer pozitívnych a negatívnych príspevkov