Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

„Šikovný novinár môže zabodovať aj prvými článkami,“ tvrdí Tina Čorná

O kultúre na seminári Kultúra

 

 

Významná slovenská publicistka Mgr. Tina Čorná, absolventka Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave, sa so študentmi materskej katedry podelila o svoje názory a postoje ku kultúre v printových médiách. Tina Čorná pracovala osem rokov v denníku SME a v jeho prílohe TV OKO. Rok písala pre týždenník Žurnál, potom viedla oddelenie kultúry v denníku Pravda, kde pracuje dodnes ako vedúca víkendového oddelenia.

Podľa jej slov, v čase, keď do Pravdy prišla, sa denník uberal komerčným smerom. Rozhodla sa, že sa pokúsi tento trend zvrátiť a ponúknuť čitateľom obsažnejšie texty z aktuálnej kultúrnej problematiky. Dnes má pocit, že sa  jej podarilo svoje predsavzatie splniť.

Tina Čorná sa na besede zamerala aj na to, aké dôležité je pre novinára vzdelanie: „Ak  chce novinár písať kvalitné články o kultúre, musí mať rozhľad, vedieť, čo je dobrá kniha a dobrá hudba.“ Študentom odporučila, aby sa zaujímali o kultúrny kontext. Zdôraznila, že napriek súčasnému rýchlemu tempu života sa oplatí spomaliť a obzrieť sa dozadu. Kultúrne fenomény sa totiž opakujú. „Profesionálny novinár musí poznať aj minulosť. Bez informácií a dostatočného kvanta vedomostí o kultúrnych osobnostiach sa jednoducho nezaobíde,“ zdôraznila. Mladých žurnalistov upozornila na to, aby sa na rozhovory s osobnosťami kultúry vždy vopred starostlivo pripravili, pretože ich nevedomosť človek, s ktorým sa zhovárajú, rýchlo a ľahko odhalí. Počas diskusie so študentmi sa zamýšľala aj nad súčasným trendom komercializácie médií i kultúry.

Napriek tomu, že Tina Čorná  je ako novinárka zvyknutá predovšetkým otázky klásť, dokázala pohotovo odpovedať zvedavým študentom žurnalistiky. Tých zaujímalo, ako si získať status uznávaného novinára. „Bez praxe to nejde, ale šikovný novinár môže zabodovať aj prvými článkami,“ poskytla im radu.

Na záver zdôraznila, že najlepšie, čo môže novinár urobiť, je brániť sa kvalitou vlastnej práce. Pekná myšlienka, ktorá by si zaslúžila stať sa mottom mnohých novinárov, ktorí takto neuvažujú.

Bc. Viera Pastorková