Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rozlúčka s profesorom Jurajom Vojtekom

Ešte sa nestretol rok s rokom od chvíle, keď sme na poslednej ceste odprevádzali nášho milého kolegu – profesora Ľudovíta Jacza. Dnes, v hlbokom pohnutí tu opäť stojíme, aby sme sa rozlúčili s naším drahým kolegom – profesorom Jurajom Vojtekom, Dr. h. c.  

Juraj bol človek nesmierne plodný a pracovitý. Svojou priekopníckou prácou sa významnou mierou podpísal pod rozvoj teórie a dejín žurnalistiky na Slovensku. Jeho prekladateľské dielo anglickej a americkej literatúry bolo ocenené nielen doma, ale i v zahraničí. Umenie vôbec hralo v jeho živote dôležitú rolu. Miloval divadlo, hudbu, svoju rozsiahlu zbierku obrazov. Profesor Vojtek bol aj scestovaný človek. Absolvoval viaceré zahraničné pobyty a zúčastňoval sa na kongresoch v Spojených štátoch amerických, vo Veľkej Británii, v Kanade a inde.

S Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ho spájali takmer štyri desaťročia. Od roku 1992 pôsobil ako jej vedúci, v tom čase bol aj vo funkcii prodekana fakulty. Práve pod Jurajovým vedením prešla naša katedra radikálnymi zmenami a stalo sa z nej moderné, dynamické pracovisko. Vďaka jeho jazykovým kompetenciám sme nadviazali kontakty s prestížnymi univerzitami vo svete.

Pre celé generácie novinárok a novinárov bol a zostáva odborníkom s ľudským a úctivým prístupom k študentom. Aj preto ho mnohí uznávali a obdivovali.

Bol však aj výborným kolegom a nadriadeným. Spravodlivý, náročný, ľudský. Do atmosféry na katedre vniesol noblesu. Poznali sme ho ako veľmi dôkladného a dôsledného šéfa. Sám seba žartom nazýval – „blchár“. Nevyvracali sme mu to. Oceňovali sme, že na katedre vytvoril pozitívne a korektné ovzdušie s jasne vymedzenými povinnosťami, kam sme sa radi vracali.

No Juraj Vojtek sa nevenoval iba práci, vedel sa i zabaviť. Spomínam si na fakultné plesy a na jeho neodmysliteľný šarm, tanečnú virtuozitu a galantnosť k dámam, ktoré nikdy nezabudol potešiť komplimentom.

Pán profesor bol a zostáva autoritou, ktorá nepotrebovala zvyšovať hlas či rozdávať príkazy. Bol a zostáva ozajstným priateľom, ktorý rád pomáhal a dokázal potešiť vľúdnym slovom. Vždy zdvorilý, úctivý, plný radosti zo života.

Pred jeho poslednou cestou do belasých výšin, v prítomnosti svojich najbližších, pokojne zaspal. Navždy. Juraj, budeš nám chýbať.

 

Česť tvojej pamiatke!

Za všetkých kolegov doc. PhDr. Svetlana Hlavčákvá, PhD.,
vedúca Katedry žurnalistiky,  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave