Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rektor Univerzity Komenského ocenil úspešných študentov a pedagógov

Odovzdávanie cien najúspešnejším pedagógom a študentom je na Univerzite  Komenského v Bratislave tradíciou už niekoľko rokov. Pri príležitosti Medzinárodného  dňa študentstva rektor UK, profesor RNDr. Karol Mičieta, PhD., ocenil 31 študentov  a 30 pedagógov univerzity. 
Na slávnostnom podujatí v univerzitnej aule rektor zdôraznil význam tejto tradície.  Podľa neho treba nasadenie pedagógov a študentov náležite oceniť, lebo aj vďaka  tomu univerzita neustále napreduje. 

Ceny si prevzali študenti aj pedagógovia 
Akademickú pochvalu získali študenti z rôznych fakúlt Univerzity Komenského. Medzi  ocenenými boli napríklad medik Tomáš Havran, ktorý stál pri zrode 3D tlače  a bioprintingu, Alexandra Longová, ktorá reprezentovala Slovensko v lukostreľbe na  OH v Riu, aj Gábor Boros, spoluzakladateľ online portálu pre mladých Refresher. 
Ďakovné listy si od rektora prevzali pedagógovia, ktorí svojou prácou a významnými  publikáciami šíria dobré meno fakulty a univerzity doma i v zahraničí. 
Medzi ocenenými pedagógmi bola aj vedúca Katedry špeciálnej pedagogiky, docentka  Terézia Harčaríková, ktorá nám prezradila, čo považuje za svoj skutočný úspech: „Už  dvadsať rokov pracujem s deťmi, od ktorých sa očakáva veľmi málo, no  malými krokmi  sa postupne darí naučiť ich niečo nové. Úspech je, keď ich neskôr stretnem ako  ambicióznych mladých ľudí. Je to práca, ktorú nemôže robiť každý. Na katedre máme,  našťastie, dosť milých, empatických a uvedomelých študentov, ktorí o túto oblasť javia  záujem.“ 
Po preberaní ceny si docentka Harčaríková zaspomínala aj na svoje začiatky: „Vždy  som chcela pomáhať, spočiatku to však bolo veľmi ťažké. Pamätám sa, ako mi pridelili  osem dievčat s epilepsiou. To pre mňa bola skutočná škola života.“ 
Ako sa niektorým oceneným študentom darí zosúladiť školské povinnosti  s mimoškolskými aktivitami, to nám prezradila olympionička Alexandra Longová: „Je to  náročné, ale myslím, že každý športovec si vie zatriediť svoj čas. Tréning sa snažím  zvládať pred školou alebo po nej a v škole mi, samozrejme, vychádzajú v ústrety.” 

Je len na študentoch, či využijú príležitosti 
Gabriela Šarmírová z Pedagogickej fakulty UK vyzdvihla využívanie medzinárodných  projektov ako je napríklad Erazmus+. Napriek tomu, že podstatu týchto projektov  študenti vnímajú rôzne, je to podľa nej v konečnom dôsledku vždy výborná skúsenosť.  „Študent sa ale sám musí rozhodnúť, či je to preňho dôležité a či je to jeho priorita.  Pokiaľ nie, nedá mu to takmer nič,“ uviedla Gabriela Šarmírová. 
Oslovili sme aj doktorandku Viktóriu Ferenczy z Prírodovedeckej fakulty UK, ktorá nám  porozprávala o svojich projektoch: „Aj keď sa venujem najmä analytickej chémii, v  budúcnosti by som sa chcela uberať medicínskym smerom. V súčasnosti praxujem v  Centre dedičných metabolických porúch, kde sme zaviedli novú metódu dokázania  metabolickej poruchy galaktozémie. Ak sa táto vrodená choroba nelieči, stáva sa  smrteľnou.“ 
Medzi ocenenými bol aj študent žurnalistiky Patrik Tkáč, ktorý sa vyznamenal  športovými úspechmi. „S vodným pólom som začal pred štrnástimi rokmi a dodnes sa  mu venujem popri škole. V budúcnosti by som chcel zostať pri športe, a to práve  prostredníctvom žurnalistiky. K moderovaniu som inklinoval už ako malý a Univerzita  Komenského ponúka veľa možností na uplatnenie sa v praxi.“

Bianka Pontyová, Dominika Krajčovičová