Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pretože hovorím nie

Krstný otec, Zo života chlapca a Golfová palica. Čo spája tieto tri filmy? Podľa filmového kritika Petra Konečného sú dobrou ukážkou toho, ako kinematografia zobrazuje násilie páchané na ženách.

P. Konečný asistoval Ľubici Rozborovej z Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Spoločne prišli na pôdu Katedry žurnaliostiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, aby budúcim novinárom priblížili tému násilia a zároveň zbúrali časté predsudky, ktoré s ňou súvisia.

Páchatelia nie sú podľa Rozborovej tajomní neznámi v uličkách a obete nie sú hlúpe ženy z nižších sociálnych vrstiev. Takmer deväťdesiat percent útočníkov ženy poznajú. Pokiaľ ide o finančnú stránku, násilie podľa Ľ. Rozborovej nepozná peniaze. Nájdeme ho naprieč celým sociálnym spektrom. Zo štatistík paradoxne vyplýva, že čím sú ženy vzdelanejšie, tým väčšia je pravdepodobnosť, že budú mať násilného partnera.

Dokonca neplatí ani zaužívaná predstava, že útočníkov k agresívnemu správaniu vedie závislosť na omamných látkach: „Na základe psychologických a psychiatrických výskumov dnes vieme, že alkohol nie je príčinou násilia, len jeho stimulátorom,“ konštatovala Ľ. Rozborová.

P. Konečný doplnil Rozborovej slová krátkymi ukážkami z európskej, americkej, ale aj ázijskej tvorby. Tvrdí, že vo filmoch je násilia čoraz viac a je zobrazované čoraz brutálnejším spôsobom.


Úloha médií
Rodové stereotypy možno podľa P. Konečného najlepšie vidieť v reklamnom priemysle.  Do pozornosti dal okrem iných medzinárodné kampane He for She a Women not Objects. Zatiaľ čo prvá sa venuje zrovnoprávneniu rodov, tá druhá kritizuje reklamy, kde ženy vystupujú len ako predmet sexuálneho uspokojenia.

Študentov žurnalistiky prišla dvojica vzdelávať v rámci kampane „Pretože hovorím nie“. Zdôraznili, že sexuálny akt bez súhlasu je znásilnením, aj keď sa tak na prvý pohľad nemusí zdať.

Médiá pritom podľa nich zohrávajú pri tejto téme významnú úlohu. Necitlivým prezentovaním násilia, ako aj stereotypným zobrazovaním ženských a mužských rolí, pomáhajú udržiavať rodovú nerovnosť, a tým podporujú existenciu. Kampaň naopak vyzýva budúcich novinárov, aby sa snažili znižovať toleranciu spoločnosti voči násiliu a odstraňovali zbytočné stereotypy.