Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednáška prof. Wolfganga Duchkowitscha v Rakúskom Kultúrnom fóre

Dňa 26. marca 2019 sa poslucháči žurnalistiky z FiF UK v Bratislave zúčastnili prednášky prof. Wolfganga Duchkowitscha z Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft Viedenskej univerzity. Uvedená akcia má vďaka podpore Rakúskeho Kultúrneho fóra dlhoročnú úspešnú tradíciu. Predmetom tohoročnej prednášky bolo „Všeobecné blaho a verejnoprávne médiá“. Záber siahal od výkladu pojmu všeobecné blaho, cez debaty o vzťahu všeobecného blaha a médií v Rakúsku 90. rokov 20. storočia, až po vzťah všeobecného blaha a Public Value v najnovšej dobe, resp. po rolu, ktorú v danom kontexte plnia verejnoprávny rozhlas a televízia.
(d)
foto: Katarína Lesná