Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Poznáme výsledky ŠVOK: Víťazka prišla z väzenia

Organizovať ŠVOK na katedre žurnalistiky, to znamená dlhé týždne presviedčania študentov, aby  sa prihlásili. Isteže to stihnete popri bakalárskej práci, isteže sa vaša práca hodí na vedeckú konferenciu.  Žiadna zábava.

Docentka Mária Follrichová to však, tak ako každý rok, zvládla. Publikum tak videlo prezentáciu siedmich prác od deviatich študentov. Ak vás zaujíma, ktorá práca na konferencii zvíťazila, čítajte až do konca. Oplatí sa.

Zákon dovoľuje nemocniciam nakupovať ľahkovážne

Na úvod vystúpila Ľubica Bôtošová, ktorá analyzovala porušenia slobody prejavu v slovenských médiách. Nezostalo však len pri skúmaní problému, navrhla aj riešenia formou samoregulácie v rámci novinárskej komunity, ktorá je realitou napríklad v Nemecku, alebo vznikom štatútu komunitného média, ktoré je financované a kontrolované napríklad v rámci evanjelickej komunity.

Investigatívny projekt v spolupráci s Alianciou Fair Play a Denníkom N predstavili Katarína Kiššová a Júlia Brížeková. Po absolvovaní niekoľkých workshopov o dátovej žurnalistike publikovali dva novinárske prejavy.

Prvý o nákupoch kontrastných látok v nemocniciach, kde detailne popísali ľahkovážne narábanie nemocníc s verejnými zdrojmi, aj to, že im ho zákon nijako nezakazuje. Druhý bol o špeciálnych školách, v ktorých pribúda detí, hoci celkový ich celkový počet na Slovensku klesá.

Podrobne sa v ňom venovali aj tomu, aký efekt má navštevovanie špeciálnych škôl na integráciu rómskych detí z vylúčených komunít. Dlhodobú prácu študentiek na týchto témach ocenili porotcovia tretím miestom.

Staronové diskusie nielen pre študentov

Publikum sa snažili osloviť aj diskusie o novinárskych témach OFF Record. Tie organizuje veľký kolektív študentov už päť rokov. Organizátori na diskusie lákajú študentov, ale i širšiu verejnosť – napríklad spoločensky významnou témou boja proti hoaxom.

Najväčším prínosov pre študentov, ktorí na projekte pracujú, sú networking s profesionálnymi novinármi, moderovanie diskusií i prvé skúsenosti s organizáciou podujatí pre verejnosť. Študentský tím sa navyše skladá zo študentov štyroch ročníkov katedry, vďaka čomu projekt môže prežiť aj dlhodobo.

Kristína Puškelová skúmala Škandináviu v kontexte migrácie. Hoci sú podľa nej krajiny príbuzné, vo vzťahu k migrácii sa odlišujú. Pre migrantov je ťažké dostať sa do Nórska, naopak, do Švédska, chce ísť najviac migrantov. Napríklad v roku 2008 zlomili imigračný rekord, keď ich do krajiny prišlo až stotisíc.

Trendom je podľa Kristíny sprísňovanie azylovej legislatívy, ktoré je evidentné napríklad v Dánsku, ale aj hraničné kontroly vo viacerých krajinách.

O Evite bez predsudkov

Zuzana Uličná analyzovala magazín Evita, ktorý vychádza už dva roky. Overovala, či sa témy – tak ako predpokladali jej respondenti v dotazníku – naozaj týkajú najmä stereotypných tém ako krása, chudnutie, recepty a domácnosť. A týkajú.

„Na jednej strane časopisu bol prejav ´Misia Do plaviek ešte nie je stratená´ a hneď na druhom prejav ´Najlepšie trendy torty´ a pätnásť strán o koláčikoch,“ povedala Zuzana Uličná, čo publikum rozveselilo.

Okrem kritiky však Zuzana Uličná uviedla aj to, že Evita publikuje tiež články o vážnych, nekonzumných témach, a až 75 percent žien, o ktorých píše, neboli známe osobnosti z prostredia šoubiznisu.

Prežil holokaust, kritizoval komunistov

Svoje miesto mala na konferencii aj história. Tretiačka Marcela Rebrová podrobne, no pútavo, hovorila o diele Juraja Špitzera – legendárneho žurnalistu, ktorý prežil koncentračný tábor. Špitzer bol neskôr veľkým obhajcom socializmu, ktorý podľa jeho memoárov považoval za jediný protipól fašizmu.

Sám svoje presvedčenie neskôr označil za chybu a v roku 1967 otvorene kritizoval komunistickú vládu na jej zjazde. To mu strana neodpustila, zlikvidovala periodikum Kultúrny život a až do konca mu znepríjemňovala život.

Marcela Rebrová sa prihovárala aj za skúmanie literárneho diela novinárov. Poukázala na to, že do neho sa dostanú ich pocity a myšlienky, ktoré v tlači nemajú miesto. Minuloročnú víťazku ŠVOK porota ocenila aj tento rok, no tentokrát druhým miestom.

Zvíťazila novinová terapia pre väzňov

Vedeli ste, že novinárom sa človek môže stať aj vo väzení? Ani účastníci konferencie nie. Alžbeta Hudáková im ukázala, ako sa žurnalistická práca môže stať prostriedkom, ktorým väzni – drogoví díleri i vrahovia – dokážu prekonať svoju stigmu.

Jej novinársky krúžok dal účastníkom príležitosť vystúpiť z bludného kruhu viny kreatívnym písaním. Priznala sa, že spočiatku potrebovala silnú sebadôveru: „Nikto to nezastrešoval, ale okolie ma zastrašovalo.“

Väzni vraj sprvu neverili, že dokážu tvoriť noviny, no vo vydávaní pokračujú aj po tom, ako ich prestala navštevovať. Keď porota rozhodla, že Alžbeta Hudáková tento ročník vyhrala, divákov to neprekvapilo. Na dlhom potlesku to však vôbec nebolo poznať.

Samuel Chrťan