Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pátracia novinárčina

O investigatívnej žurnalistke s Jánom Malochom

Najvyššiu métu novinárskej práce predstavil na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v rámci  kurzu Investigatívna žurnalistika  Ján Maloch, investigatívny novinár z televízie Markíza. Budúcich žurnalistov nabádal, aby sa nebáli prekročiť hranicu spravodajstva a aby sa usilovali dostať hlbšie pod povrch problémov. Ako povedal, túžil robiť niečo viac než len informovať, preto začal s „pátracou  novinárčinou“. Investigatívnou žurnalistikou sa dnes usiluje napĺňať poslanie novinárstva, službu verejnosti.

Hoci sa investigatívna žurnalistika zaoberá vážnymi témami, rozprávanie Jána Malocha vonkoncom nebolo nezáživné. Aby študenti získali predstavu, ako vyzerá práca investigatívneho novinára, na príklade kauzy platinových sitiek načrtol postupnosť krokov od získania informácií až  po konečné odhalenie  káuz.

Podľa Jána Malocha,  najväčším problémom investigatívneho novinára je nájsť si tému. Študentom porozprával aj o tom, ako si ju nájsť, ako tú dobrú neprehliadnuť. „Novinár musí pozorovať svoje okolie a vnímať ho v súvislostiach,“ povedal.  Investigatíva nie je len o veľkých kauzách, ale aj o obyčajných ľuďoch, ktorým sa stala neprávosť. Hovoril teda o získavaní informácií, o miestach, kde sa stretáva so svojimi zdrojmi, vysvetlil, ako sa efektívne a rýchlo dopátrať k potrebným faktom. Upozornil, že kvantum informácií novinár dokáže získať z verejne dostupných zdrojov.

Ďalej hosť katedry žurnalistiky poukázal na význam investigatívnej žurnalistky. Ak chce novinár prispieť k spravodlivosti, jeho práca sa nesmie skončiť nakrútením reportáže. Musí urobiť oveľa viac nad rámec svojich povinností, niekedy aj suplovať prácu policajných vyšetrovateľov. Podobne postupoval v prípade nevinného Slováka stíhaného českou políciou. V snahe dokázať jeho nevinu si vyžiadal fotografiu zo spisu, ktorú potom porovnal s jeho fotografiou. Nezhodovali sa, a tak poslúžili ako dôkaz o jeho nevine.

Investigatívna žurnalistika má svoje opodstatnenie. Okrem množstva informácií a rád si skúsený novinár pripravil pre študentov praktické cvičenie. Na prípade Talapkovej čiernej stavby otestoval ich investigatívne schopnosti. Úlohou bolo zamyslieť sa na základe prvotnej informácie o stavbe nad tým, ako vypátrať pravdu. Beseda s Jánom Malochom tak mala pre poslucháčov štúdia žurnalistiky tiež praktický prínos, získali reálny pohľad na prácu asi v najťažšej sfére tohto povolania.

Bc. Viera Pastorková

Foto: pressweb.markiza.sk