Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Otvorili sme dvere budúcim študentom

 

Na Katedru žurnalistiky Filozofickej fakulty UK zavítalo v sobotu 21.  januára vyše 80 záujemcov o štúdium 


Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave zorganizovala  v sobotu 21. januára 2017 v priestoroch fakulty a jej jednotlivých katedier  Deň otvorených dverí. Táto akcia bola určená pre širokú verejnosť, ale  najmä pre potenciálnych uchádzačov o vysokoškolské štúdium, ktorí sa  v tomto období rozhodujú o ďalšom smerovaní svojho štúdia a do konca  februára môžu podávať prihlášky na bakalárske štúdium. Mladí ľudia sa  mohli informovať o možnostiach štúdia najskôr na stretnutí s vedením  fakulty a vzápätí na to získať bližšie informácie o obsahu a zameraní  ponúkaných študijných programov na jednotlivých katedrách fakulty. 
Fakulta bude v nasledujúcom akademickom roku otvárať spolu 80  študijných programov bakalárskeho štúdia v širokej škále humanitných,  sociálnych, pedagogických a filologických odborov a celkovo plánuje  prijať na tento stupeň štúdia približne 1 300 uchádzačov.  Aj tento rok sa ukázalo, že záujem o žurnalistiku bude veľký: na katedru  si prišlo vypočuť informácie z úst pedagógov okolo 80 mladých ľudí. I keď  informácie v podaní vedúcej katedry docentky Svetlany Hlavčákovej  a docentky Márie Follrichovej boli obsažné, otázky budúcich študentov sa  zameriavali najmä na praktickú časť výučby. Výhodou súčasného štúdia  novinárstva na katedre žurnalistiky je nielen to, že v Bratislave, sú  sústredené médiá s celoslovenskou pôsobnosťou, ale aj to, že na katedre  vyučujú činní novinári s dlhoročnou praxou a tiež doktorandi, ktorých  tváre poznáme z tlače, televíznych obrazoviek či z rozhlasového  vysielania. Podľa slov Svetlany Hlavčákovej je práve toto cesta, ako  poskytnúť študentom plnohodnotné štúdium, čoho dôkazom je aj mnoho  úspešných absolventov tejto katedry, ktorí sú dnes známi novinári,  moderátori či hovorcovia. 

Peter Kubínyi 
Foto: autor