Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Otvárali sme dvere

Poslednú januárovú sobotu sme záujemcom ukázali katedru a povedali im, čo ich čaká, ak sa rozhodnú u nás študovať.

 

Posledná januárová sobota patrila na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a potom aj na našej katedre žurnalistiky Dňu otvorených dverí.  Záujemci o štúdium sa mohli prísť pozrieť, ako to u nás vyzerá a vypočuť si, čo ich čaká, ak sa rozhodnú na ďalšie roky zakotviť práve u nás.

Privítala ich profesorka Danuša Serafínová, ale ďalšie informácie dostali aj od vyučujúcich. Každý z nás hovoril o tom svojom, čomu sa roky venuje a doktorka Anna Sámelová, ktorá túto debatu viedla, zdôraznila, že na škole nezískajú len teoretické, ale aj praktické vedomosti.

Hoci, zdá sa, niektorí k nám zavítali rovno z praxe. Andrej Cvik a Adam Martiš síce ešte študujú na strednej polygrafickej škole, ale už tri roky sa venujú aj filmovým recenziám. „Oslovil ma kamarát, ktorý založil filmový portál, či by som mu s tým nepomohol. Povedal som áno a za tie tri roky sme sa už aj s Adamom stihli vystriedať aj vo funkcii šéfredaktorov,“ hovorí Andrej. Priznávajú, že keď začínali, ani netušili, čo je štylistika a z diktátov mávali trojky. Ubezpečili sme ich, že ak sa rozhodnú pre našu katedru, štylistiku ovládať budú a z diktátov trojky mať nebudú. 

Za jedinú sobotu na Katedru žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského prišlo vyše osemdesiat mladých ľudí, ktorí by sa radi stali novinármi. Teší nás ich záujem a teší nás aj to, že už niekoľko rokov máme stopercentnú zamestnanosť našich absolventov. Takže, dovidenia v študentských laviciach a dovidenia v žurnalistickej praxi.

Peter Kubínyi