Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Neexistuje nudná téme, iba jej nudné spracovanie

Katedra žurnalistiky FiF UK hostila amerického novinára Nicholasa Kraleva

„Miestami ,nudnú´ diplomaciu a zložité zahranično-politické problémy sa snažím sprostredkovať tak, aby aj bežní ľudia mali pocit, že sa ich jednotlivé témy priamo týkajú.“ Tak svoju prácu charakterizoval americký novinár, spisovateľ a odborník na diplomaciu Nicholas Kralev, ktorý bol 23. apríla 2014 hosťom na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Počas diskusie so študentmi hovoril o práci novinára v USA, priblížil zákulisie americkej diplomacie a budúcim novinárom dal aj niekoľko rád na to, ako uspieť v dravom prostredí. Napríklad, žiadnu tému by nemali vopred označiť za nudnú. Kralev sa nazdáva, že neexistuje nudná téma, iba jej nudné spracovanie. Zdôraznil, že nestačí, keď žurnalista získané fakty iba zhrnie a predostrie svojmu publiku. Mal by ich aj vysvetliť a ukázať svojim čitateľom, poslucháčom a divákom, ako ovplyvnia jeho život. Každú tému by mal teda detailne spoznať a interpretovať.

Nicholas Kralev v minulosti pôsobil ako korešpondent uznávaných amerických periodík The Financial Times a The Washington Times. Prioritne sa zameriaval na témy späté s diplomaciou a so zahraničnou politikou USA. Na zahraničných cestách sprevádzal bývalé ministerky zahraničných vecí Madeleine Allbrightovú, Condoleezzu Riceovú, Hillary Clintovú či exministra Colina Powella. V rámci svojej profesie navštívil vyše 90 krajín sveta.

Kralev je autorom dvoch knižných publikácií o diplomacii a zahraničnej politike Spojených štátov –  America’s Other Army a Decoding Air Travel. Televíznym divákom sa každý týždeň prihovára v  relácii Conversations with Nicolas Kralev, kde spolu s odborníkmi, politikmi či umelcami diskutuje o aktuálnych zahranično-politických problémoch. Stále aktívne prispieva aj do viacerých amerických periodík vrátane Foreign Policy Magazine či The Huffington Post.

Nicholas Kralev, rodák z Bulharska, vyštudoval University of Bridgeport a Harvard University. Hovorí šiestimi jazykmi.

Simona Mikušová, doktorandka Katedry žurnalistiky FiF UK v Bratislave