Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Naj diplomovka z našej katedry

Slovnaft ocenil našu dnes už bývalú študentku Luciu Bačkayovú 

Slovnaft v tomto roku už desiaty raz slávnostne odovzdal ceny pre  najlepšie diplomové práce v súťaži Naj diplomovka za školský rok  2015/2016. 

Do súťaže sa prihlásilo sedemnásť diplomových prác z deviatich fakúlt a  štyroch rôznych univerzít. Spomedzi nich vybrali odborníci v danej oblasti  pracujúci v Slovnafte tri najlepšie práce. Tie napísali Jozef Halás z  Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej  univerzity, Ján Bendžuch zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity  v Košiciach a Lucia Bačkayová z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty  Univerzity Komenského v Bratislave. Všetci traja ocenení dnes pracujú v  spoločnosti Slovnaft, kde sú súčasťou absolventského programu  Growww. 

Lucia Bačkayová sa v práci venovala problematike reflexie korporátnej  komunikácie a investorských vzťahov spoločnosti Slovnaft v dennej tlači.  Lucii gratulujeme a tešíme sa, že vďaka jej víťazstvu získala aj naša  katedra finančný dar od Slovnaftu vo výške 2000 eur.  (strap)