Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Martha Mendoza: Novinár by mal vedieť, kedy je lepšie byť ticho

Investigatívna  novinárka a nositeľka Pulitzerovej ceny Martha Mendoza, vďaka ktorej bolo v Ázii oslobodených  viac ako dvetisíc otrokov, navštívila študentov žurnalistiky, aby im priblížila prácu investigatívnej novinárky.

Reportérka a pedagogička Martha Mendoza zavítala do Bratislavy. Okrem prednášky v aule Filozofickej fakulty UK o tom, ako pomohla oslobodiť vyše dvetisíc otrokov, odovzdala študentom svoje skúsenosti aj na workshope na našej katedre žurnalistiky.

Študentom druhého a štvrtého ročníka na príklade vlastných reportáži vysvetlila, ako správne vyskladať žurnalistický text. Teóriu si potom študenti vyskúšali aj v praxi pomocou pripravených cvičení.

Koniec workshopu bol venovaný diskusii. Budúci novinári jej kládli otázky o živote investigatívnej novinárky, ale aj jej ceste k tomuto povolaniu. Martha Mendoza tiež študentom radila, aký by mal byť správny novinár, ako by mal načúvať a že by mal vedieť aj to, kedy je lepšie byť ticho. Povedala tiež, že základom je, aby sme sa mali všetci radi a tú lásku rozdávali ďalej.

Nositeľka Pulitzerovej ceny pritom, na rozdiel od mnohých našich študentov, nechcela byť vždy novinárka. Odmala ju zaujímali autá a dokonca študovala aj automechaniku. Na otázku, čo jej na novinároch najviac prekáža, odpovedala, že vedia byť veľmi drzí a niekedy aj bezcitní, a práve preto nerada pracuje v tímoch.

Z toho, čo Marta Mendoza na workshope povedala, vyplynulo,  že novinár by sa nemal báť riskovať, ak výsledok stojí za to.

Ivana Ondovčíková
Foto: Ivan Pánik

 

 

Martha Mendoza