Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Letná škola žurnalistiky pre zahraničných Slovákov

Spolu 21 Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí sa venujú tvorbe krajanských periodík, absolvovali od pondelka 3. septembra 2012 týždňovú  Letnú školu žurnalistiky. Pod organizáciu projektu sa po prvý raz podpísalo Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave. V úlohe garanta sa predstavila Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

Pre účastníkov zo Srbska, Rumunska a Ukrajiny vysokoškolskí pedagógovia katedry pripravili zaujímavé prednášky. Letná škola žurnalistiky ponúkla množstvo informácií z oblasti novinárskej etiky, agentúrnej žurnalistiky, masmediálneho práva, teórie redigovania, printových a elektronických médií, metodík žurnalistiky, základov teoretickej a praktickej štylistiky či desktop publishingu. V rámci doplnkových aktivít účastníci kurzu navštívili hrad Červený Kameň, Múzeum Ľudovíta Štúra a Slovenskú ľudovú majoliku v Modre a Bratislavu. 

„Som rád, že naša univerzita sa bude podieľať aj na rozvíjaní žurnalistického vzdelania krajanov. Práca s informáciami je totiž všade na svete náročná, musí plne rešpektovať množstvo zásad – na čele s dodržiavaním novinárskej etiky,“ vyjadril svoj vzťah ku kurzu rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Na slávnostnom otvorení Letnej školy žurnalistiky v Študijnom a kongresovom stredisku v Modre – Harmónii sa okrem rektora Univerzity Komenského zúčastnili aj predstavitelia CĎV UK, Katedry žurnalistiky FiF UK a generálna riaditeľka Sekcie medzinárodnej spolupráce Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Dagmar Hupková spolu s predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí RNDr. Igorom Furdíkom.

Na záver letnej školy dostali účastníci certifikát o absolvovaní kurzu. Všetci boli spokojní s tohoročným kurzom. Účastníci by sa potešili, keby nasledujúci rok mali možnosť navštíviť aj hlavné mesto Slovenska – Bratislavu.

Treba pripomenúť, že nešlo o pilotný projekt, ako ho prezentovalo CĎV UK, pretože Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí už rovnakú akciu zorganizovala v minulosti šesťkrát pod trochu pozmeneným názvom – Letná škola žurnalistiky pre krajanov. 

Doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD.
Vedúca Katedry žurnalistiky FiF UK

Foto: Eva Bachletová