Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kvalitný novinár sa nevyhýba zodpovednosti

Študentom Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave priblížil reálne kontúry profesijnej novinárskej etiky v slovenskom mediálnom prostredí Matúš Kostolný, šéfredaktor denníka SME. V rámci kurzu Žurnalistická etika poukázal aj na stereotypnosť slovenskej verejnosti, ktorá vo všeobecnosti novinárom ani médiám neverí a predpojato ich spája s úplatnosťou. Vedúci predstaviteľ najvýznamnejšieho mienkotvorného denníka na Slovensku priznáva, že politicko-mocenský a ekonomický vplyv na obsah tuzemských médií existuje, no upozorňuje, že neplatí absolútne. Nevylúčil, že etických prehreškov sa pri práci s informáciami a faktami môžu dopustiť aj redaktorky a redaktori denníka SME, no zároveň pripomenul, že z pozície šéfredaktora by v takom prípade okamžite hľadal možnosti nápravy. Zaradil medzi ne verejné ospravedlnenie či disciplinárne opatrenia voči konkrétnym novinárkam a novinárom (pokutu, a pri závažnom pochybení aj rozviazanie pracovného pomeru).

Ku kľúčovým pilierom novinárskej etiky podľa neho patrí sebakritika a disciplína žurnalistov, ktoré vyúsťujú do dôvery verejnosti. Kým pri prvých dvoch princípoch považuje za kategorický imperatív uplatňovanie rovnakého metra novinárov tak na objekt svojho záujmu, ako aj na seba samých, dôveryhodnosť novinárskej práce zasa hodnotí ako existenčný predpoklad fungovania médií. Zdôrazňuje, že aj najmenšie pochybenie novinára naštrbuje kredibilitu redakcie a tým aj jej životaschopnosť. 

Predtým, než vytýčil dva východiskové konflikty záujmov, ktoré sú súčasťou nielen slovenskej, ale aj svetovej žurnalistickej praxe, parafrázoval niekdajšieho šéfredaktora denníka Pravda Petra Šabatu, ktorý pred 10 rokmi hájil tézu, že obchod a redakčný obsah musí od seba oddeľovať ,,čínsky múr“. Matúš Kostolný sa domnieva, že z niekdajšej hradby je dnes len ,,útly plôtik“. Tento prerod sa najvypuklejšie prejavuje pri takzvaných textoch na objednávku, keď platené správy z oddelení vzťahov s verejnosťou (PR správy) varieta tlačových médií uverejňuje ako pôvodné novinárske prejavy.

Pri ekonomických konfliktoch záujmov Kostolný zmienil rozpor, na ktorý novinári v súčasnosti pravidelne narážajú. Na jednej strane chcú plniť ušľachtilé novinárske poslanie – pravdivo a nezaujato informovať – no na druhej strane ich zaväzuje neúprosný finančný tlak v podobe závislosti od príjmov z inzercie, ktorý toto poslanie často neguje. Týka sa to aj denníka SME, ktorý pri informovaní o tendencii Slovákov nakupovať automobily pre ich výhodnejšiu cenu v zahraničí prišiel o významnú čiastku z inzercie. Inzerenti (automobilové spoločnosti) sa totiž podľa Kostolného domnievali, že touto informáciou, hoci bola pravdivá, ich SME pripravila o potenciálnych zákazníkov. 

Politické konflikty záujmov zasa súvisia najmä s odchodom novinárov do pozícií hovorcov, poradcov či členov oddelení pre styk s verejnosťou jednotlivých politických predstaviteľov alebo strán. Matúš Kostolný rozumie pohnútkam žurnalistov, ktorých na ,,druhú stranu barikády“ láka vidina časovo menej náročnej a lepšie honorovanej práce, no má jednu zásadu. Ak novinár opustí denník SME a stane sa akoukoľvek súčasťou politiky, vydá sa na ,,jednosmernú cestu, z ktorej už niet návratu na jeho predchádzajúcu pozíciu v našej redakcii“. Šéfredaktor Kostolný svoj vyhranený postoj vysvetľuje obavou o stratu dôvery verejnosti. Čitatelia by podľa neho spravodajským či publicistickým prejavom navrátilcov z politických kruhov vyčítali zaujatosť a stratili by pre nich výpovednú hodnotu. Z uvedených dôvodov ukončili so SME spoluprácu skúsení žurnalisti Rado Baťo, Eugen Korda a Tom Nicholson.

Aký je teda podľa Matúša Kostolného kvalitný novinár vykonávajúci svoje povolanie v normách žurnalistickej etiky? ,,Dobrí novinári sú často zvláštni ľudia búriaci sa proti príkazom, no nevyhýbajúci sa zodpovednosti. Keďže zasahujú do života iných a vytvárajú o nich určitý obraz, musia byť pripravení niesť za svoju prácu zodpovednosť.“

Bc. Ján Borták, študent 1. ročníka magisterského štúdia žurnalistiky