Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kríza komunikácie v médiách

Konferencia Kríza komunikácie v médiách, ktorú v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2010 zorganizovala Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave spoločne so Slovenským syndikátom novinárov sa konala v Dome novinárov za účasti študentov katedry, členov SSN i ďalších hostí. Pedagógovia katedry aj v tomto roku predstavili svoje pohľady na témy, ktoré „pália“ tak novinársku obec, ako aj verejnosť.

S úvodnou prednáškou Čo formuje a deformuje žurnalistiku vystúpil emeritný docent katedry Štefan Veľas. Na súčasných študentov žurnalistiky pôsobil skôr ako legenda, jeho poňatie faktorov žurnalistickej tvorby však nestratilo na aktuálnosti. Docentka Svetlana Hlavčáková (Etika sa novinárov týka) sa od etických kódexov novinárov minulosti dostala k tým dnešným, aby sa na príklade novoprijatého kódexu SSN zaoberala zásadami, ktorými by sa mali novinári vo svojej práci riadiť. Pozornosť venovala najmä povinnosti zreteľne oddeľovať fakty od názoru, ochrane informačného zdroja či ochrane recipienta pred konfrontáciou s obzvlášť krutými, surovými a hrubými prejavmi.

Výskum novinárskej profesie na Slovensku (1998, 2002, 2010) zhodnotil docent Jozef Vatrál, ktorý prezentoval tri publikácie z týchto výskumov. Tie boli podľa jeho slov „akousi synekdochou pre akcie, na ktorých zohral istú rolu, aj keď nie hlavnú“. Viac filozofickej úvahe ako štandardnej prednáške sa podobal príspevok Mgr. Evy Bachletovej. Zamýšľala sa nad otázkou, či jednotlivec je viac objekt, alebo obeť dnešných médií: všetci sme objekty médií – sme ich témou, ale zároveň sme aj ich obeťami, ktoré sa vzdali možnosti spolurozhodovať o mediálnom obsahu. Na krízu komunikácie sa z pohľadu krízy spoločenských hodnôt pozrela PhDr. Mária Follrichová. Avšak na stretnutí rezonovali aj otázky štylistickej úrovne súčasných mediálnych výstupov (Mgr. Miloš Horváth), profesionality či skôr neprofesionality spravodajských televíznych relácií na Slovensku (Kríza komunikácie alebo kríza profesie?, pýtal sa PhDr. Zdenko Cho), diskutovalo sa o zlúčení verejnoprávnych médií – Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie, o využití sociálnych sietí a moderných technológií médiami, ale aj o vzťahoch zamestnávateľov a zamestnancov.

Ostáva veriť, že kríza médií, kríza mediálnej komunikácie, kríza hodnôt či médiá v kríze je jav prechodný. Že tieseň, v ktorej sme sa ocitli je na ústupe. Že my, ľudia, ktorí máme istú moc nad médiami budeme smerovať k čestnej a objektívnej žurnalistike, že budeme schopní napĺňať tieto slová.

Svetlana Hlavčáková (shl)