Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Krajanskí novinári zavítali na týždeň do Bratislavy

Letná škola žurnalistiky

Krajanskí novinári zavítali na týždeň do Bratislavy

"Chceme, aby mali aj Slováci v zahraničí slovenské slovo vo svojich domácnostiach a aby to slovo bolo čo najlepšie," povedala 18. augusta pri slávnostnom otvorení Letnej školy žurnalistiky pre krajanov 2014 Agáta Jendžejíčková, šéfredaktorka mesačník Život, ktorý vychádza v poľskom Krakove. Bola jednou z pätnástich účastníkov letnej školy z Maďarska, Srbska, Rumunska, Poľska a Čiernej Hory.

Ako konštatoval Igor Furdík z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, toto podujatie má už veľmi dlhú tradíciu a aj keď v minulosti bolo niekoľko rokov prerušené, obnovili ho, aby sme mohli pomôcť nastupujúcej mladej generácii novinárov našich krajanov. "Cieľom nie je len ich niečo naučiť, dôležité sú tiež väzby, ktoré ich po letnej škole naďalej spájajú," povedal.

Podľa slov Svetlany Hlavčákovej, vedúcej Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, novinárom sme predstavili súčasné trendy v žurnalistike. Katedra bola tento rok spolu s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí prvý raz organizátorom tohto podujatia.

Účastníci letnej školy mali v programe okrem odborných prednášok exkurzie po slovenských médiách, stretnutie s osobnosťami slovenskej žurnalistiky, avšak spolu s pedagógmi katedry žurnalistiky pripravili aj vlastné noviny, ktoré zalomil Dr. Ján Hacek, televízny šot, s ktorým im pomáhali okrem docenta Jaroslava Bučeka aj doktorandky Simona Mikušová a Jana Pazderová a spolu s Dr. Igorom Harajom tiež rozhlasové príspevky.

Peter Kubínyi

Praktické výstupy z Letnej školy žurnalistiky 2014 (časopis, video):