Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konferencia žurnalistov vychádzala z prelomových udalostí v našich dejinách a ich odrazu v médiách

Siedmeho novembra 2018 sa v rámci Týždňa vedy a techniky Slovenska 2018 na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského uskutočnila vedecká konferencia s názvom Osmičkové roky a ich odraz v slovenskej žurnalistike.  Konferenciu otvorila Mária Follrichová a privítala na nej aj dekana Filozofickej fakulty Jaroslava Šušola.

Ako napovedá už názov podujatia, tematicky sa príspevky týkali "osmičkových rokov", ktoré sa už historicky stali pre našu krajinu niečím prevratným, čo, samozrejme, nemohlo obísť ani žurnalistiku. Rok 1918 - nové perspektívy pre slovenskú periodickú tlač, rok 1938 - likvidácia veľkej časti tlače, rok 1948 - likvidácia demokratickej tlače, rok 1968 - tlač v boji za reformy, rok 1988 - verejnosť začína bojovať o svoje práva a tlač v tom zohráva podstatnú úlohu. Takto vymedzila "osmičkové roky" vo svojom príspevku Slovenská periodická tlač v osmičkových rokoch Danuša Serafínová.

Svetlana Hlavčáková sa venovala agentúrnemu spravodajstvu - Tlačová agentúra Slovenskej republiky v osmičkách. Jej príspevok bol prierezom históriou a najdôležitejších zákonných úprav, ktoré formovali naše agentúrne spravodajstvo. Diskurzy a naratívy mediálnej normalizácie 1998, 2008, 2018 - to bol názov príspevku Anny Sámelovej, v ktorom zamerala pozornosť na pojmy diskurz a naratív v súvislosti s kauzami odohrávajúcimi sa v jednotlivých vymedzených rokoch. Mária Follrichová sa venovala osmičkovým rokom v ukrajinskej periodickej tlači v SR, čo bol aj názov jej prednášky. Peter Kubínyi a Ján Višňovský sa zaoberali Reflexiou rómskej národnostnej menšiny v mainstreamových médiách v roku 2018. Nasledujúci príspevok od autorov Jána Haceka a Jána Malocha rozoberal posledný text Jána Kuciaka z hľadiska otvorených zdrojov. Poukázali na to, aké rôznorodé informácie je dnes možné nájsť na internete a ako s nimi Ján Kuciak pracoval. Finančná kríza v roku 2008 a média - to bol názov prednášky Olívie Strapekovej, ktorá upozornila na to, že média v strednej a východnej Európe počas krízy prišli približne o tretinu svojich tržieb, čo sa v konečnom dôsledku prejavilo aj plytkým obsahom médií.

Peter Kubínyi