Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konferencia Fenomén 2019

Zorganizovali sme prvú konferenciu o súčasnej profesionálnej žurnalistike

Súčasná profesionálna žurnalistika a jej reflexie - to bol názov interdisciplinárnej vedeckej konferencie, ktorá sa pod názvom "fenomén 2019" konala 14. februára 2019 na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Konferencia s týmto názvom bola prvá, ktorú Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty UK zorganizovala, ale podľa slov Anny Sámelovej, jednej z jej organizátorov, určite nie posledná. Mala by sa stať každoročným pravidelným stretnutím odborníkov z viacerých oblastí, ktorí by si pri tejto príležitosti vymenili poznatky o súčasnej žurnalistike a problémoch, ktoré trápia žurnalistov.

Na konferencii odznelo štrnásť príspevkov. Prvý z nich, hneď po tom, čo dekan Filozofickej fakulty UK Martin Slobodník a profesorka Danuša Serafínová privítali účastníkov konferencie, bola plenárna prednáška Jana Jiráka - Žurnalistika v "rozdelenej spoločnosti". Jednou z myšlienok, ktorou sa v nej zaoberal, bolo množstvo zbytočných informácii, ktoré v súčasnosti média ponúkajú svojim čitateľom, divákom, či poslucháčom. Zo sociologického uhla pohľadu sa v plenárnej prednáške venovala mladým ľuďom v mediálnom a verejnom priestore Oľgy Gyarfášová. Uviedla, že kľúčovým zdrojom informácií pre mladých ľudí zostáva internet.

Aj keď v diskusiách, ktoré sprevádzali každý príspevok, odznelo veľa neradostných informácií o zhoršujúcom sa stave mediálneho prostredia, spoločným znakom celej konferencie bolo hľadanie východísk.

Peter Kubínyi