Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kasting v TV Markíza

Aj tento semester prinášajú kreatívne ateliéry študentom jedinečné možnosti uplatnenia sa vo svete médií. Televízny ateliér pod vedením doktora Bučeka sa začal skvelou ponukou na konkurz do televízie Markíza na post redaktora internetového portálu tvnoviny.sk. Na pohovor boli vybraní piati študenti tretieho ročníka . Tí absolvovali prípravu, kde si vyskúšali ako sa z obsiahleho novinárskeho prejavu robí stručná správa, obsahujúca tie najdôležitejšie informácie, a ako by ju pútavo zreferovali televíznym divákom.

Konkurz sa konal v priestoroch štúdia Telerána v Záhorskej Bystrici. Zúčastnilo sa ho dvadsať ľudí, z ktorých nie všetci boli študenti. Konkurz pozostával z kamerových skúšok, tvorby krátkej správy z anglického novinárskeho prejavu a z osobného pohovoru so šéfredaktorom Tv. novín Tiborom Mattyašovským. Pri kamerových skúškach účastníci museli zreferovať divákom prostredníctvom rozhovoru s moderátorkou Andreou Polákovou najdôležitejšiu alebo najzaujímavejšiu správu dňa . Témy rozhovorov boli rôzne, od šokujúcej prohibície v Českej republike až po bulvárnu správu o narodení siedmeho potomka Borisa Kollára. Študenti získali nielen kontakt na televíziu Markíza, ale aj nezabudnuteľnú skúsenosť z ozajstným castingom.