Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Hosť s Pulitzerovým odkazom

O svoje profesijné zážitky a postrehy z inšpiratívnej dlhoročnej praxe sa v pondelok, 30. septembra 2013, podelil s pedagógmi a študentmi žurnalistiky v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Sig Gissler, profesor žurnalistiky na newyorskej Columbia Univerzity a od roku 2002 tiež administrátor výboru Pulitzerovej ceny.

Gisslerova bratislavská prednáška vzišla z iniciatívy redakcie The Slovak Spectator, jediného slovenského týždenníka vychádzajúceho v anglickom jazyku. Na organizácii sa podieľala tiež Katedra žurnalistiky FiFUK v spolupráci s Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických v Bratislave.

Na pôde našej alma mater privítala významnú osobnosť amerického žurnalizmu  šéfredaktorka The Slovak Spectator Beáta Balogová. Potom si slovo vzal Sig Gissler.

Poslucháčov oboznámil s históriou Pulitzerovej ceny od roku 1917, teda od roku, keď vznikla. Jej zakladateľ, Joseph Pulitzer, americký žurnalista maďarského pôvodu, ako Gissler nezabudol poznamenať, vytvoril základy tohto pôvodne striktne žurnalistického ocenenia. Časom si však porota začala všímať aj prácu  hudobníkov, invenčných dramatikov a poetov, a taktiež fotografov, bez práce ktorých si dnes noviny ani nevieme predstaviť.

Spolu s Gisslerovým komentárom si prítomní prezreli v minulosti ocenené fotografie. Séria fotografií, na ktorú sa zameral Gisslerov prejav,  mapovala notoricky známe momenty amerických dejín minulého storočia, najmä obdobie turbulentných šesťdesiatych rokov. Smútiaci pri rakve černošského aktivistu Martina Luthera Kinga, objektívom zachytená mrazivá hrôza  napalmom zasiahnutých vietnamských detí, nadšenie rodiny amerického vojaka, ktorý sa vracia z frontu,  sup lačne vyčkávajúci na smrť malého vyhladovaného Afričana a Svetové obchodné centrum v plameňoch… To všetko sú sugestívne obrazy, právom odmenené Pulitzerovou cenou.

Nasledovala diskusia. V mysliach investigatívnych zástupcov mladej generácie vírili naozaj zaujímavé otázky, občas až úsmevné. Na otázku nášho žurnalistu, ktorý slovenský časopis je jeho favoritom, Sig Gissler diplomaticky spomenul The Slovak Spectator. Vedomosti o regulách Pulitzerovej ceny rozšíril v odpovedi na otázku, či sa môže takouto plaketou pýšiť aj slovenský novinár? Sotva, laureátmi Pullitzerovej ceny sú tradične americkí géniovia, elita, osobnosti, autori diel obohacujúcich americkú kultúru. Sympatie publika si získal, keď označil svoju manželku ako pilier svojej tvorivej sily a inšpirácie. 

V závere žurnalistickej hodinky bolo zrejmé, že náš americký hosť dosiahol svoj zámer – zaujal. Jednoznačnou odpoveďou bol nadšený aplauz.

 

Veronika Šafáriková, foto: Janka Pazderová