Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Deti na okraji (študentský dokument)

Ako to vyzerá v škole, kde je 80% detí rómskych?

Študent katedry žurnalistiky Alexander Mravčák a študentka katedry psychológie Simona Šebíková na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského pripravili dokumentárny film o tom, ako si deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia zvykajú na školu.

Vybrali sa do základnej školy na okraji Bratislavy, kde sa stretli s deťmi, ktoré sú pre väčšinu ľudí na okraji záujmu. V dvanásťminútovom dokumente pozorujú mladé rómske deti v prípravnom nultom ročníku.

Ako prebieha ich stret s reálnym životom v prostredí, kde je podpora od rodičov slabá alebo žiadna?

dokument: Deti na okraji