Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Český novinár a spisovateľ Karel Hvížďala v Bratislave

Na pôde Katedry žurnalistiky FiF UK sa v stredu 13. apríla 2011 o 10.00 h  uskutoční diskusia študentov s Karlom Hvížďalom. Český novinár a spisovateľ priblíži tak najmladšej žurnalistickej generácii svoju cestu novinára, spisovateľa, redaktora, komentátora.

Popoludní o 14.00 h sa na pôde Slovenského syndikátu novinárov na Župnom námestí 7 uskutoční stretnutie novinárov s Karlom Hvížďalom. Na diskusné fórum v Slovenskom syndikáte novinárov srdečne pozývame všetkých záujemcov z radov médií, kultúrnej a spoločenskej obce.

Veríme, že prítomnosť významnej osobnosti českej novinárskej a kultúrnej scény zaujme nielen novinárov, ale aj širokú verejnosť. Na podujatia srdečne pozývame!

 

 

Predstavujeme Karla Hvížďalu – novinára  a spisovateľa

Karel Hvížďala,  známy český novinár, spisovateľ, po návrate z nemeckého exilu pôsobil ako šéfreportér MF Dnes, aj ako spoluzakladateľ týždenníka Týden.

Karel Hvížďala je autorom viac ako dvadsiatich kníh rozhovorov s významnými osobnosťami českej politickej a kultúrnej sféry, je tiež autorom viac ako dvadsiatich rozhlasových hier.  A k jeho tvorbe patrí aj päť prozaických diel. Pravidelne komentuje domáce a zahraničné politické dianie, ako aj mediálnu scénu pre Český rozhlas 6. Spolupracuje s viacerými českými periodikami, ako aj Českou televíziou.

Karel Hvížďala sa narodil 16. augusta 1941 v Prahe.  Vyštudoval Strojnú fakultu na ČVUT,  politické vedy v Moskve a nemecký jazyk a literatúru v SRN. Pred odchodom do exilu pôsobil v Mladom světe, po normalizácii v nakladateľstve Albatros. V rokoch  1978 – 1990 bol v exile v SRN, kde spolupracoval ako žurnalista s viacerými rozhlasovými stanicami –RFE (Radio Svobodná Evropa), Deutschlandfunk, Deutsche Welle, BBC, písal rozhlasové hry a prispieval do exilových časopisov.

V rokoch 1990 – 1992 pôsobil ako šéfreportér a predseda spoločnosti, ktorú vydávala MF Dnes, v rokoch 1994 – 1999 spoluzakladateľ a spoluvydavateľ spravodajského týždenníka Týden.

Od roku 1999 pôsobí ako nezávislý novinár a spisovateľ. Spolupracuje s mnohými českými periodikami – napr. MF Dnes, Lidové noviny, Respekt, Reflex. V minulosti v Českej televízii moderoval týždenne rozhovory v reláciách Press a Presčas.

Ako spisovateľ si získal mimoriadne uznanie za jeho knihy rozhovorov s významnými osobnosťami politickej a kultúrnej scény, napríklad: České rozhovory ve světe, Dialogy, Dálkový výslech či Stručne prosím s Václavom Havlom, Myslet zeleň světa – rozhovor s Václavem Bělohradským, Když umřít, tak v Jeruzalémě, Červená kráva a 7 slov –  knihy rozhovorov s Karolem Sidonem, Knížecí život – rozhovor s Karlem Schwarzenbergem, alebo Tachles, Lustig – rozhovor s Arnoštem Lustigem.

Osobité miesto v cykle kníh rozhovorov má titul Interviewer, s podtitulom Aneb restaurovaní kontextů, ktorý je rozhovorom s Milenou M. Marešovou. V tomto diele sa však Karel Hvížďala odkrýva ako interviewer a rozhovor s ním vedie Milena M. Marešová. Máme tak príležitosť spoznať Hvížďalove názory na české i svetové dejiny, filozofické otázky, ale aj vlastnú životnú dráhu.

Karel Hvížďala si na mediálnej scéne získal uznanie za jeho tvorbu v oblasti médií. Vydal knihy esejí o žurnalistike Moc a nemoc médií, Jak myslet média či Restaurování slov, s podtitulom (eseje a texty o médiích 2005 –2008). V súčasnosti mu vychádza ďalší titul, ktorý venoval žurnalistike – najmä dejinám rozhovoru, a to Mardata s podtitulom Vzpoury v žurnalistice. 

Karel Hvížďala je známy svojimi kritickými názormi na médiá, ich úlohu v politike, spoločnosti, kultúre bytia. Komentáre v textoch však spája s faktami, argumentami, historickými reáliami, novinárskymi i osobnostnými skúsenosťami, vedie čitateľov viacerými rovinami, kladie otázky, aby ich znepokojil a zároveň priviedol k premýšľaniu, hľadaniu odpovedí, pravde a poznaniu. A to všetko kultivovane, s noblesou a jasnozrivosťou ducha. A preto je tvorba Karela Hvížďalu tak výnimočná a cenná. Jeho texty o médiách patria jednoducho k vrcholu súčasnej českej a dovolím si tvrdiť, že aj slovenskej produkcie v oblasti médií.

Eva Bachletová, foto: autorskecteni.cz