Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ceny Slovenského syndikátu novinárov Mercurius veridicus ex Slovakia

Dňa 22. januára 2013 odovzdali v bratislavskom Dome novinárov už po šiestykrát Ceny Slovenského syndikátu novinárov Mercurius veridicus ex Slovakia. Toto prestížne novinárske ocenenie, ktoré je najvyšším profesijným a stavovským uznaním syndikátu, sa udeľuje v dvoch kategóriách.

Nositeľom Ceny SSN za novinársky čin roka sa stal Tom Nicholson za vydanie knihy Gorila a investigatívnu novinársku činnosť, ktorá otriasla postavením viacerých vrcholových politikov a za celoživotné dielo Ján Sand za dlhoročnú činnosť predovšetkým rozhlasového novinára, významného pedagóga a funkcionársku aktivitu v SSN.