Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Americký atašé na Katedre žurnalistiky

Dňa 15. marca si prváci bakalárskeho stupňa štúdia Katedry žurnalistiky FiF UK v Bratislave vypočuli prednášku Etika a slobodné médiá, ktorú viedol chargé d´affaires Veľvyslanectva USA v Slovenskej republike, Keith Eddins. Venoval sa problémom a podmienkam fungovania slovenského novinárstva a porovnal ho so žurnalistikou v Spojených štátoch, kde má sloboda tlače a slova dlhú tradíciu.

V záverečnej diskusii ochotne a otvorene odpovedal na otázky zúčastnených. Študenti ocenili úsilie ponúknuť objektívny pohľad nielen na slovenskú politiku a slovenské médiá, ale aj na realitu veľmoci, akou sú Spojené štáty.

Miroslava Germanová, 1.ročník