Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akademické pochvaly rektora pre docentku Svetlanu Hlavčákovú a jej doktorandku Simonu Mikušovú

„Za zásluhy o kontinuálny personálny a materiálny rozvoj Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, za prepojenie výučby na katedre s mediálnou praxou, za projekt spolupráce katedry žurnalistiky s týždenníkom vychádzajúcom na Slovensku v anglickom jazyku The Slovak Spectator, ktorého výsledkom sú okrem iného moderní, plnofarební turistickí sprievodcovia City Guide Bratislava a Slovakia, ako aj za realizáciu významného projektu Letnej školy žurnalistiky pre rodákov-novinárov žijúcich v zahraničí, na ktorom sa katedra podieľala spoločne s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí...“ Do týchto slov zhrnul rektor univerzity Karol Mičieta dôvody, pre ktoré sa rozhodol pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva oceniť prácu vedúcej Katedry žurnalistiky na FiF UK v Bratislave.Ocenenie jej pedagogickej, vedecko-výskumnej a ďalšej odbornej činnosti, ktorou prispieva k úspešnému pôsobeniu a dobrému menu fakulty i Univerzity Komenského nielen doma, ale aj v zahraničí, si prevzala 19. novembra 2014 v Rektorskej sieni Univerzity Komenského v prítomnosti vedenia univerzity a dekanov jej fakúlt.

Pri rovnakej príležitosti rektor odovzdal Akademickú pochvalu aj doktorandke katedry žurnalistiky Simone Mikušovej – za jej vynikajúce výsledky v štúdiu, vo výučbe na katedre a za úspešnú reprezentáciu univerzity a fakulty nielen na Slovensku, ale aj v Spojených štátoch amerických.

Obom oceneným dámam blahoželáme!

(bub)