Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aby sme si porozumeli…

Konferencia o multikultúrnosti poukázala na to, ako médiá ovplyvňujú naše súžitie s ľuďmi iných kultúr„Je multikultúrnosť prejav globalizácie alebo globalizácia prejavom multikultúrnosti?“ Túto otázku položila Svetlana Hlavčáková, vedúca Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, na začiatok konferencie Multikultúrnosť v médiách, ktorá sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku konala v Bratislave 12. novembra 2014. Organizátormi podujatia boli katedra žurnalistiky a Nadácia Intenda. Ako ďalej konštatovala, svet sa nám mení pred očami, prelínajú sa zvyky, gastronómia mnohých národov a kultúr, čo však neraz sprevádza strach z neznámeho, a práve tento strach môže ľahko vyústiť do nepriateľstva.

Ako prvý vystupujúci sa ujal slova rakúsky profesor Wolfgang Duchkowitsch z Viedenskej univerzity, ktorý v príspevku nazvanom Sused v hlave hovoril o transkultúrnej komunikácii medzi Dolným Rakúskom a Slovenskom. Týkal sa tlače a odznela v ňom aj myšlienka, že „až vďaka novinám sa Európania stali Európanmi“. Ďalší rečník, Michal Milla sa zameral na aktivity Medzinárodnej organizácie pre migráciu a na zvyšovanie informovanosti Slovákov o migrácii. Konštatoval, že máme 70 tisíc cudzincov s trvalým pobytom na Slovensku, pričom dve tretiny z nich tvoria migranti z Európy. Poukázal tiež na to, že po našom vstupe do EU sa počet cudzincov žijúcich na Slovensku zdvojnásobil. Petr Žantovský, prorektor Akadémie manažmentu a komunikácie v Prahe, sa venoval českým médiám v súvislosti s rómskou otázkou. Po ňom vystúpila profesorka Danuša Serafínová z Katedry žurnalistiky FiF UK, ktorá účastníkov zaujala faktami o tom, ako o migrantoch informuje rakúsky denník  Kurier. Prvú časť konferencie uzatvorilo vystúpenie docentky Svetlany Hlavčákovej a doktorandky Simony Mikušovej, ktoré sa venovali reflexii menšín v spravodajstve verejnoprávnej televízie RTVS a spravodajskej televízie TA3 na Slovensku.

Multikultúrnosť v slovenských médiách vo vlaňajšom roku, to bol príspevok Jany Kozmonovej z Katedry žurnalistiky FiF UK, ktorý otvoril druhú časť konferencie. V tejto časti vystúpili pedagógovia a doktorandi katedry. Témy prednášok sa týkali Multikultúrnosti na stránkach evanjelickej tlače, Obrazu islamu v našich médiách, Klišé pri zobrazovaní národnostných menšín a etnických skupín v slovenských médiách a Českých slov v slovenčine ako odrazu interkultúrnych vzťahov. O cudzie slová núdza nebola: interkulturálny, multikultúrnosť, transkultúrny… To podstatné však možno zhrnúť do zrozumiteľnej myšlienky: Akú úlohu zohrávajú médiá v tom, aby sme si lepšie rozumeli s ľuďmi iných kultúr? V hľadaní odpovedí spočíva prínos celej konferencie.

Peter Kubínyi
Foto: Jana Pazderová