ŠVOK v znamení pandémie a silných spoločenských tém

 

Domáce násilie počas pandémie Covid-19 im prinieslo úspech. To platí o jedenástich študentoch prvého ročníka z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí prácou na túto tému získali prvé miesto na našej tohtoročnej  Študentskej vedeckej a odbornej konferencii (ŠVOK).

Podobne ako výučba počas celého akademického roka, aj ŠVOK sa tentokrát uskutočnil v online priestore. Svoje odborné práce prezentovali v stredu 28. apríla 2021 viac než dve desiatky prihlásených študentov – budúcich žurnalistov našej katedry. Témy prác, s ktorými predstúpili pred odbornú porotu v zložení Doc. PhDr. Mária Follrichová, PhD., Mgr. Mária Stanková, PhD. a Mgr. Peter Kubínyi, PhD., sa vo veľkom dotýkali súčasnej pandémie, ako aj domáceho násilia či sexuálneho obťažovania.

Spomedzi prihlásených prác nakoniec prvé miesto získalo kolektívne dielo jedenástich študentov z prvého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia, venujúce sa problematike stúpajúceho nárastu výskytu domáceho násilia na Slovensku v kontexte pandémie Covidu-19 s názvom „Domáce násilie aj počas Covid situácie“.

Na striebornej priečke sa umiestnila reportáž o sexuálnom obťažovaní na Slovensku a bronz si odniesla práca na tému „Pandémia Covid-19 očami poslucháčov žurnalistiky“. „Je to veľmi dobrá skúsenosť pri písaní ďalších odborných prác, rovnako ako aj možnosť odprezentovať prácu pred komisiou. Spätná väzba je niekedy viac ako známka za napísanú prácu,“ povedala Vanessa Teluchová, ktorá spolu s ďalšími dvoma spolužiačkami obsadila tretie miesto.

Daniel Ivančák

foto: (bub)