Študenti žurnalistiky na prednáške profesora Wolfganga Duchkowitscha

BRATISLAVA, 26. apríl 2022

V utorok 26. apríla sa v Rakúskom kultúrnom fóre uskutočnila prednáška profesora Wolfganga Duchkowitscha z Inštitútu pre žurnalistiku a komunikačné vedy vo Viedni, na ktorej sa zúčastnili študenti prvého a štvrtého ročníka Katedry žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave. Hlavnou témou prednášky bolo „Ako vyzerá cesta univerzitného vzdelania k povolaniu žurnalista a žurnalistka“.

Na úvod profesor Duchkowitsch poznamenal, že svoj výklad rozdelil do troch blokov. Prvým boli jeho osobné spomienky a skúsenosti, následne pomenoval a definoval niektoré časti univerzitného vzdelania a na záver sa venoval etike, histórii a politike médií a významu žurnalistiky pre demokratickú spoločnosť. Predstavil tiež jednotlivé stupne a požiadavky pre štúdium žurnalistiky na Viedenskej univerzite. Poznamenal, že v žurnalistike sú veľmi dôležité zručnosti, pretože poskytovanie pravdy môže byť zabezpečené len presnými postupmi. Študentom zdôraznil, aby sa teraz ani v budúcnosti nikdy neuspokojili len s jedným informačným zdrojom.

Zaujímavou časťou jeho výkladu bolo prepojenie medzi žurnalistikou, demokraciou a spoločnosťou. „Demokratická spoločnosť potrebuje nový typ žurnalistov a žurnalistiky. Musia pôsobiť ako navigátori vedomostí, pretože len tak sa ľudia nepotopia v návale informácií,“ povedal profesor Duchkowitsch. Za príklad uviedol rakúsku novinárku Danielu Krausovú, ktorá v súčasnosti pôsobí ako generálna tajomníčka tlačového fóra Concordia. „Daniela Krausová svoje úvahy rozvíja na pomerne širokom horizonte. Nie sú iba povrchným pozorovaním súčasnosti, ale vyplývajú aj z pozorovania rôznych prekážok a ohrození, ktoré formovali rakúsku žurnalistiku v minulosti,“ vysvetlil. Študentov povzbudil do svojej budúcej práce so slovami, že svet potrebuje kvalitných žurnalistov, pretože práve oni sú pilierom demokracie.

Na záver hovoril o moderných trendoch a vplyvoch na žurnalistiku. Vypichol predovšetkým, že v súčasnosti ľudia nechcú platiť za informácie, s čím sa nestotožňuje. „Dobré informácie stoja peniaze a nemôžu byť len tak darované,“ dodal rakúsky profesor. Jednou z tém boli aj sociálne médiá, ktoré sa za poslednú dekádu zmenili tak veľmi, že ani vedci nevedia presne zistiť, ako veľmi vplývajú na žurnalistiku. V súvislosti so sociálnymi médiami poukázal aj na vzťah študentov a vyučujúcich, ktorý už nie je jednostranný. „Vyučujúci sa už učia aj od študentov, nie iba študenti od vyučujúcich,“ uzavrel Wolfgang Duchkowitsch.

 

Matúš Líškay

Foto: autor