PRVÁCI NA KONFERENCII O MLADÝCH ĽUĎOCH V 21. STOROČÍ

BRATISLAVA, 24. 10. 2022
Pocit osamelosti u mladých ľudí za posledné tri roky narástol z pôvodných deväť na 36 %. V Európe si pre duševné problémy každý deň zoberú život traja mladí ľudia a faktor úzkosti sa po prvom roku COVID-u zvýšil päťnásobne. Ako chce Slovensko na tento alarmujúci stav reagovať? Odpovede sa snažili nájsť hostia diskusie Vizionári, organizovanej pri príležitosti Európskeho roka mládeže 2022. Na konferencii sa zúčastnili aj naši prváci.

Osamelosť, algoritmy sociálnych sietí či mentálne choroby sú kľúčovou paradigmou, v ktorej sú mladí ľudia doslova zacyklení. „Čelíme veľkému počtu zmien. Pandémia priniesla naratív smrti, vojna na Ukrajine strach a neistotu. Sme súčasťou digitalizácie, tá však okrem pozitívneho prináša napríklad aj priestor pre radikalizáciu,“ myslí si Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Janette Motlová, riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie hovorí, že na mladých ľudí vyvíjame tlak očakávaniami, ktoré nie sú schopní naplniť. „Nedávame im priestor na slobodu, slobodné rozhodnutia a často dominuje predstava, že len vysokoškolsky vzdelaný človek má nárok byť úspešný a zabezpečený. Takto je aktuálne v spoločnosti nastavená predstava úspešného mladého človeka a to musíme zmeniť,“ uviedla v diskusii J. Motlová a zároveň zdôraznila, že sa musíme naučiť komunikovať – a to nielen s mladými ľuďmi, ale aj medzi sebou: „Komunikácia je základný a preventívny spôsob ako vstupujeme do tém, ktoré môžu byť krízové alebo kritické.“

Diskutujúci sa zhodli, že jediným spôsobom, ako pomôcť generácii mladých ľudí, je budovať ich psychickú odolnosť, slobodu a zároveň pocit zodpovednosti, ale aj vlastnosti ako empatiu, toleranciu či férovosť. Urobiť takúto zmenu je podľa nich možné len cez transformáciu vzdelávacieho systému.