Nové multimediálne štúdio na katedre žurnalistiky

Študenti Katedry žurnalistiky FiF UK sa môžu v letnom semestri tešiť na funkčné a moderné multimediálne štúdio. V pondelok 28. januára 2019 ho slávnostne uviedli do prevádzky,  súčasný aj budúci dekan Filozofickej fakulty, profesori Jaroslav Šušol a Martin Slobodník, spolu s prodekanom profesorom Mariánom Zouharom a vedúcou Katedry žurnalistiky profesorkou Danušou Serafínovou. Všetci ocenili, že po rokoch snáh a mesiacoch príprav sa projekt rekonštrukcie štúdia podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Vo vynovenom štúdiu budú študenti žurnalistiky, ktorí sa orientujú na audiovizuálnu tvorbu, pracovať v rámci praktických predmetov Mediálny ateliér a Kreatívne štúdio, bude im však k dispozícii aj mimo vyučovania. Vznikol tak jedinečný priestor, v ktorom  budú môcť prakticky zúžitkovať získané teoretické poznatky a ďalej rozvíjať svoj žurnalistický talent. 

Martin Strižinec, foto: Ján Hacek