Marcela Belianská mentorovala súťažné tímy hackerov

BRATISLAVA, 7. – 8. október 2022

Druhý októbrový víkend sa v Bratislave konal prvý hackathon zameraný na boj proti dezinformáciám. Organizovalo ho Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Počas dvojdňového hackovacieho maratónu hľadalo 12 súťažných tímov zložených z IT nadšencov, vývojárov, startupistov a študentov vhodné digitálne riešenia na boj s dezinformáciami a na podporu mediálnej gramotnosti.
Okrem súťažiacich sa na hackathone zúčastnili aj experti z oblasti kybernetickej bezpečnosti a mediálnej gramotnosti z univerzitného, mediálneho prostredia, zo štátnej správy aj z technologických spoločností, ktorí tímom pomáhali pri realizácii projektov. Mentorské vedenie poskytovala aj doktorandka Katedry žurnalistiky FiF UK Marcela Belianská, ktorá súťažiacim radila v rámci výzvy zameranej na mediálnu gramotnosť.
Najúspešnejšie riešiteľské tímy získali finančnú odmenu a autori najlepšieho nápadu budú zároveň s ministerstvom ďalej diskutovať o možnostiach realizácie navrhnutého riešenia. Víťaznému tímu sa za dva dni podarilo vytvoriť vzdelávaciu aplikáciu zameranú na zvyšovanie mediálnej gramotnosti a podporu kritického myslenia mladých ľudí.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR plánuje do roku 2026 zrealizovať sériu tematických hackathonov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci Komponentu 17: Digitálne Slovensko.

(C) Radovan Ondruš (@hacknime.to)
(C) Radovan Ondruš (@hacknime.to)