Kolokvium k životnému jubileu profesorky Serafínovej

Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zorganizovala v piatok, 14. februára 2020, vedecké kolokvium pri príležitosti 70. narodenín profesorky Danuše Serafínovej. Pozvanie na kolokvium prijali bývalí i súčasní spolupracovníci Danuše Serafínovej, aby si spoločne a v jej prítomnosti pripomenuli míľniky jej vedeckého, výskumného i pedagogického života. Mnohých z účastníkov kolokvia spájajú s profesorkou nielen pracovné, no aj dlhoročné osobné a priateľské putá. Kolokviálna rozprava tak mala svoju tematickú i výkladovú rozmanitosť prirodzene vloženú priamo do vienka. Priniesla pohľady súčasných i bývalých kolegov, študentov, doktorandov, tak zo sféry teoretickej i praktickej žurnalistiky, ako aj zo sféry masmediálnej komunikácie a filológie.

Účastníkov kolokvia spojila idea prípravy spoločného darčeka pre profesorku Danušu Serafínovú v podobe zborníka, do ktorého autorsky vložili svoje spomienky, gratulácie, vinše, verše, no aj odborné analýzy, rešerše a zhrnutia. Za kolokviálny stôl tak po boku jubilantky zasadli všetci autori poetických, prozaických i odborných textov, ktoré táto publikácia prináša. Ich mená zdobia akademické tituly rôznych úrovní – magisterské, doktorské, kandidátske, docentské i profesorské, no na kolokvium prišli predovšetkým ako kolegovia, priatelia. A tak sa v tejto knihe aj prezentujú. Jej názov – Od novinovedy k teórii a dejinám žurnalistiky – je symbolickým resumé odbornej erudície jubilantky, profesorky Danuše Serafínovej. Nech je jej ďalší život plný vitality, radosti a tvorivého elánu!

Anna Sámelová

foto: Mária Stanková