Katedra žurnalistiky oslavuje 70 rokov (1952 – 2022)

BRATISLAVA, 9. november 2022

V stredu 9. novembra sa na katedre žurnalistiky konala slávnostná konferencia pri príležitosti 70. výročia založenia. Vystúpili bývalí pedagógovia a študenti, s ktorými sme si zaspomínali na roky strávené na katedre. S príspevkami vystúpili osobnosti ako profesor Andrej Tušer, profesorka Danuša Serafínová, doktorandka a bývalá študentka Mária Miková či absolvent Pavol Vitko, ktorý pôsobí ako šéfredaktor časopisu Obrana. Na konferencii vystúpili aj súčasní pedagógovia – Mária Follrichová, Ján Hacek, Anna Samelová a Marcela Belianská. Okrem pohľadu na minulé obdobie predstavili aktuálnu víziu napredovania vo výučbe na katedre žurnalistiky, ktorá budúcim novinárom poskytuje tak teoretické, ako praktické vzdelanie, aj vďaka aktívnej spolupráci s médiami. Cieľom katedry žurnalistiky je tiež ponúkať študijný program, v ktorom si môžu študenti podľa vlastného výberu voliť napríklad medzi predmetmi založenými na kritickom myslení, rozvoji digitálnych zručností, vyhľadávaní v otvorených zdrojoch či moderátorských zručnostiach v oblasti vedenia spoločenských, politických, kultúrnych diskusií.