Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Interdisciplinárna diskusia o kríze autorít (nielen) v médiách

Štvrtý ročník interdisciplinárnej vedeckej konferencie Fenomén, ktorý sa konal vo štvrtok 17. februára od 9.00 do 17.30, bol venovaný téme Médiá a kríza autorít. Konferencia rovnako ako minulý rok prebehla v online forme cez MS Teams. Konferenciu zahájil i ukončil vedúci katedry, doc. Ján Hacek, diskusiu a jednotlivé vystúpenia počas celého dňa moderovala doc. Anna Sámelová. Devätnásť odborníkov z akademického prostredia i z praxe predstavilo 17 rôzne zameraných príspevkov, ktoré ako leitmotív spájala hlavná téma krízy autorít.
Účastníci kolokviálnej konferencie tak mali možnosť počas celého dňa nazerať na túto problematiku z najrôznejších aspektov, pričom sme sa nevyhli ani tým najaktuálnejším otázkam – pandémii covidu-19 a napätiu na ukrajinských hraniciach. Nad touto problematikou sa vo svojom príspevku zamýšľal dr. Karol Lovaš z Fakulty sociálních věd KU v Prahe, pričom sa sústredil na otázku kríze demokracie. Na tému plynulo nadviazal dr. Marián Gladiš z UPJŠ v Prešove, ktorý krízu autorít odhaľoval cez krízu komunikácie. Dr. Lucia Škripcová z Katedry masmediálnej komunikácie FMK UCM sa zamerala na problematiku cancel culture, aktuálneho spoločenského fenoménu, čím plynule nadviazala na predchádzajúce vystúpenia. Doc. Pavol Rankov z KKIV FiF UK predstavil krízu autorít z hľadiska študentského diskurzu a Mgr. Peter Ivanič z n. o. Človek v ohrození sa zameral na mediálny obraz Orientu v denníku Pravda. Teoreticko-praktický pohľad na objektivizátorov v televíznej žurnalistike vo svojom vystúpení poskytli kolegom a hosťom dr. Ľubomír Bajaník z našej katedry a jeho kolega z RTVS Miroslav Frindt. Autoritu komentátorov na pomedzí dvoch protikladov – liberálnych a konzervatívnych médií – na základe svojho výskumu predstavila doc. Terézia Rončáková z Katedry žurnalistiky KU v Ružomberku. Jaroslava Matláková, sestra Hermana, sa sústredila na autoritu pápeža v kontexte jeho cesty na Slovensko.
Poobedný blok otvorili odborníci z KŽ v Ružomberku, doc. Pavel Izrael a dr. Petra Polievková, ktorí sa zamerali na autority v konzervatívnych médiách počas pandémie. Následne externá doktorandka našej katedry Zuzana Javorová predstavila etické aspekty žurnalistickej komunikácie počas pandémie v televíznom spravodajstve a naša denná doktorandka Marcela Belianská sa na krízu autorít pozrela cez kauzu tweetu Petra Tkačenka. Dr. Peter Kubinyi (KŽ FiF UK) priblížil svoj kvalitatívny výskum zameraný na problematiku osobností a celebrít a dr. Hedviga Tkáčová z KŽ v Ružomberku sa zamerala na otázku vzťahu vedy a jej prezentácie v médiách.
Poslednú časť konferencie otvoril doktorand Dominik Mičuda z Katedry masmediálnej komunikácie FMK UCM svojím príspevkom o psychologickom aspekte sociálnych sietí. O fenoméne cosplay hovorila Anna Paulína Jelínková, doktorandka z Katedry digitálnych hier FMK UCM. Záver konferencie patril členom našej katedry – v predposlednom príspevku dr. Adam Solga vysvetľoval kontext tlačovej konferencie generálneho prokurátora. Posledný príspevok patril doc. Anne Sámelovej, ktorá zhrnula danú problematiku s ohľadom na súčasnú dobu a postmodernú spoločnosť.
Dá sa povedať, že hoci tohtoročná konferencia bola zatiaľ zo všetkých najžurnalistickejšia – väčšina účastníkov pracuje na katedrách žurnalistiky či masmediálnej komunikácie, no napriek tomu ich prístupy k téme krízy autorít boli rôznorodé, konferencia bola vďaka tomu pestrá a interaktívna, diskusia medzi jednotlivými vystúpeniami neutíchala.
Všetky príspevky z konferencie budú publikované v kolektívnej monografie v lete 2022.
(Ms.)