Hriechy novinárov. Diskusia s Martinom Podstupkom

BRATISLAVA, 28. marca 2023
O chybách a prešľapoch v médiách diskutovali študenti našej katedry s novinárom a editorom Martinom Podstupkom.

Utorková hodina redigovania sa začala ako každá iná – študenti sedeli v laviciach a zabávali sa na úvodnej glose prednášajúceho. „Má náš pedagóg dvojníka?“ čudovali sa, keď im došlo, že v role učiteľa nevystupuje Peter Kubínyi, ale Martin Podstupka. Tých okrem zmyslu pre humor a niekdajšieho pôsobenia v denníku Práca spája aj vycibrený zrak – dokážu odhaliť všetky hriechy novinárov.

Martin Podstupka vo svojej kázni upozornil na viacero gramatických a štylistických chýb, ktoré sa v médiách často vyskytujú. Do nemilosti uvrhol napríklad sloveso - prebiehať. „Prebieha len koza cez lavičku alebo krava cez cestu,“ zdôraznil.  Za hriechy proti dobrému vkusu označil aj slovné spojenia „stotožniť človeka“ či „rieka sa vybrežila“ a mnoho ďalších.  Novinári by sa podľa neho mali vyhnúť tiež používaniu prechodníkov.

Študentom okrem iného vysvetlil aj proces redigovania a zásady skracovania novinárskych prejavov. Priblížil im tiež prácu v redakcii a objasnil, aké úlohy v nej zohrávajú jednotliví členovia. Poukázal napríklad na dôležitosť komunikácie medzi redaktorom a editorom. „O zmenách a úpravách textu je potrebné diskutovať, editor ho nemôže pustiť do tlače bez autorovho vedomia, inak je to cesta do pekla,“ skonštatoval.  Za svätú označil aj prípravu pred rozhovormi, ktorá sa podľa neho v praxi podceňuje.

Budúci žurnalisti, ktorí si vďaka prednáške uvedomili, koľko hriechov už pri svojej tvorbe napáchali, chceli milosť získať potleskom. Martin Podstupka však počas svojej 40-ročnej kariéry zrejme všetky odpustky rozdal. „Novinári nikdy netlieskajú,“ odbil ich. Študentom zostáva len dúfať, že im raz niekto rozhrešenie udelí – ak budú z tejto kázne ťažiť aj v praxi, možno tak urobia ich budúci šéfovia. Alexandra Kubalová