Dvakrát čítaj, raz zalamuj

BRATISLAVA, 25. apríl 2022
Na hodinu redigovania zavítala grafička Viera Sabová

Hoci v novinách alebo časopisoch sú pod uverejnenými príspevkami zväčša napísané iba mená ich autorov, dôležitú rolu pri tom, ako bude text v konečnom dôsledku vyzerať, majú v redakciách grafici. Jedna z nich, Viera Sabová, prišla študentom tretieho ročníka povedať v rámci prednášky o „zalamovaní“ čosi viac.

Skúsená grafička s vyše tridsaťročnou praxou, ktorá sa pre ňu začala v niekdajšom týždenníku Televízia, prešla počas svojej pracovnej kariéry redakciami mnohých periodík. Naslovovzatá odborníčka vo svojom fachu tak študentom, ktorým takýmto spôsobom spestrila hodinu teórie redigovania v printových médiách, mohla porozprávať o praktických postupoch pri grafickej úprave novinárskych materiálov, ako aj o tom, čomu sa pri správnej sadzbe textov vyhnúť a na čo si dať pozor.

„Každý grafik by si mal text najprv prečítať, aby vedel, o čom je,“ skonštatovala hneď na začiatku svojej prednášky. Práve vďaka tomu, že grafik sa oboznámi s materiálom, ktorý dostane od novinára, môže zvoliť najlepší spôsob jeho zasadenia do periodika, konkrétnu grafickú úpravu alebo výber a umiestnenie fotografií, ktoré novinársky prejav dopĺňajú. Dodala, že ak grafik nevenuje textu pozornosť, nevie o čom je, a iba ho zalomí, môže to v určitých prípadoch autorský materiál novinára dokonca poškodiť.

Vďaka svojej dlhoročnej praxi tiež študentom povedala, čo všetko zahŕňala práca grafika v minulosti a o čo je táto práca vďaka technickému a technologickému pokroku jednoduchšia dnes. Okrem praktických ukážok materiálov, ktoré prešli jej rukami, priniesla ako „historický artefakt“ napríklad aj typografické pravítko – neodmysliteľnú pomôcku každého grafika v časoch predtým, než sa začalo zalamovať v počítačových programoch.

Rovnako ako všetko ostatné, aj grafika podlieha aktuálnym trendom. Aby čitateľa zaujala, a tým pádom „predala“ text, musí sa do istej miery vedieť prispôsobiť tomu, čo je práve „v móde“. Podľa Viery Sabovej však takýto prístup nemusí byť vždy šťastný a hoci aj malá zmena tradičného vizuálu môže niektorých ľudí odradiť. Identitu periodika totiž tvorí aj to, ako vyzerá. Príkladmi, ktoré vo svojej prednáške spomenula, boli napríklad svetoznáme denníky The Guardian alebo The Washington Post.

Viera Sabová naposledy pôsobila v redakcii týždenníka Žurnál a v súčasnosti je na voľnej nohe.

Daniel Ivančák
Foto: (bub)