Doc. Anna Sámelová v relácii SK DEJINY

BRATISLAVA, 21. október 2021 

Docentka Anna Sámelovej bola hosťkou populárno-náučnej relácie RTVS SK DEJINY, ktorej témou bol Slovenský rozhlas. Ako bývalá prvá riaditeľka Centier spravodajstva Rozhlasu a  televízie Slovenska (CS RTVS) v diskusii s dr. Ľubomírom Bajaníkom, moderátorom, divákom priblížila fenomén Slovenského rozhlasu z praktického i teoretického hľadiska. 

Vydanie relácie je dostupné v archíve RTVS.