Aktuality

Štátne záverečné škúšky

<output>


termín štátnych skúšok: 13. 1. 2020

</output>

Letný termín štátnych skúšok:

bakalársky program: 31. máj 2021 

magisterský program: 1. - 3. jún 2021