Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

OTÁZKY ŽURNALISTIKY

OTÁZKY ŽURNALISTIKY – časopis pre teóriu, výskum a prax prostriedkov masovej komunikácie, ktorých vydavateľom je Mass-Media-science pri Katedre žurnalistiky FiF UK, prechádza začiatkom roka 2016 administratívno-technickými zmenami. O novej webovej stránke, mailovej adrese a možnosti zaslania predplatného Vás budeme informovať v priebehu mesiaca február 2016 na webe Katedry žurnalistiky.

Bratislava, 21. 1. 2016