Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Štátne záverečné škúšky

<output>


termín štátnych skúšok: 13. 1. 2020

</output>

Jesenný termín štátnych skúšok:

bakalársky program: 17. august 2020

magisterský program: 18. august 2020