Koreanistika

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave je jediným univerzitným pracoviskom na Slovensku, ktoré ponúka tento študijný program. Študijný program východoázijské štúdiá so zameraním na kórejské štúdiá sa v bakalárskom stupni štandardne študuje štyri roky a v magisterskom stupni dva roky. Na štúdium koreanistiky sa  hlási niekoľko desiatok študentov, z ktorých do prvého ročníka môžeme prijať 24 študentov. Vzhľadom na kapacitné obmedzenia dokážeme prijať študentov každý tretí rok (pre konkrétny rok otvorenia 1. ročníka pozri aktuálne informácie).

Študijný program sa zameriava na štúdium jednej z významných východoázijských civilizácií, ktorá v súčasnosti zohráva v medzinárodných vzťahoch i svetovej ekonomike dôležitú úlohu. Študenti bakalárskeho stupňa študijného programu kórejské štúdiá sú pripravovaní na zvládnutie kórejského jazyka slovom aj písmom. Počas štúdia získajú poznatky z najdôležitejších disciplín koreanistiky, ktorými sú geografia a dejiny Kórey, filozofia a náboženstvo Kórey, kórejská kultúra, literatúra a umenie, kórejské hospodárstvo a aktuálny politický vývoj na Kórejskom polostrove. Absolventi sa zoznámia s historickými i súčasnými podobami kórejského jazyka: súčasnou hovorovou kórejčinou, jazykom masmédií a odbornej komunikácie (najmä obchodnej), ale aj klasickým sino-kórejským písmom handža. Výučbu súčasného hovorového jazyka zabezpečuje kórejský lektor, ktorého vyslala Kórejská nadácia (Korea Foundation). Študenti si osvoja zásady prekladu z kórejského a do kórejského jazyka a získajú schopnosť písať texty v kórejčine. Majú schopnosť aplikovať v praxi teoretické poznatky a analyzovať otázky súvisiace so súčasným vývojom v Kórei ako aj ďalšie aspekty kórejskej civilizácie. Cieľom programu je zoznámiť študentov s minulosťou i súčasnosťou Kórey.

Vo svojej profesionálnej kariére sa absolventi študijného programu môžu uplatniť v rôznych oblastiach - prekladanie a tlmočenie, akademická pôda, mimovládne organizácie, obchod, kultúrne inštitúcie, medzinárodné vzťahy, diplomacia, a pod.

Študenti majú možnosť uchádzať sa o štipendiá kórejskej vlády (Korea Foundation) a partnerských univerzít a v prípade úspechu absolvovať dlhodobý študijný pobyt v Kórejskej republike.

Oba stupne študijného programu východoázijské štúdiá so zameraním na kórejské štúdiá zabezpečujú odborný asistent Mgr. Miloš Procházka, PhD., kórejský lektor ŠIN Sang-hjon, M.Ed. a lektorka Mgr. Marianne Jung.

 

Konzultácie (kabinet koreanistiky - miestnosť N320):

Mgr. Miloš Procházka, PhD.   streda   13:30-15:00

Konzultácie sú poskytované počas výučby v danom semestri, s výnimkou štátnych sviatkov a dní, keď je udelené rektorské alebo dekanské voľno.

 

Čiastková knižnica (miestnosť N320 / N322):

Mgr. Miloš Procházka, PhD.   streda   13:30-15:00

Výpožičný čas platí počas výučby v danom semestri, s výnimkou štátnych sviatkov a dní, keď je udelené rektorské alebo dekanské voľno.