PRO ORIENTE

Občianske združenie

Občianske združenie Pro Oriente vzniklo pred vyše 15 rokmi na pôde Ústavu orientalistiky SAV s cieľom podporovať orientalistický výskum na Slovensku. V súčasnosti pôsobí na našej katedre a primárne podporuje slovenskú sinológiu, japonológiu a koreanistiku. Vďaka príjmu z 2% sa nám podarilo podporiť organizáciu piatich konferencií, podporili sme vydanie vyše 10 vedeckých a odborných publikácií ako aj knižných prekladov z ázijských literatúr. Usporiadali sme v Bratislave viacero prednášok pre verejnosť, na ktorých naši členovia predstavili výsledky svojej práce. Občianske združenie Pro Oriente v posledných rokoch podporilo vydávanie Studia Orientalia Slovaca, vedeckého časopisu našej katedry.
Predsedníčkou správnej rady občianskeho združenia je sinologička Jana Benická, členmi správnej rady sú aj japonológ František Paulovič a koreanistka Zuzana Vavrincová. 

Ak chcete podporiť našu činnosť: administratívny postup a formulár vyhlásenia

Ďakujeme vám za podporu.

Občianske združenie PRO ORIENTE

Gondova 2, 814 99 Bratislava

IČO: 36067032