PRO ORIENTE

Občianske združenie

Občianske združenie Pro Oriente vzniklo pred vyše 15 rokmi na pôde Ústavu orientalistiky SAV s cieľom podporovať orientalistický výskum na Slovensku. V súčasnosti pôsobí na našej katedre a primárne podporuje slovenskú sinológiu, japonológiu a koreanistiku. Vďaka príjmu z 2% sa nám podarilo podporiť organizáciu piatich konferencií, podporili sme vydanie vyše 10 vedeckých a odborných publikácií ako aj knižných prekladov z ázijských literatúr. Usporiadali sme v Bratislave viacero prednášok pre verejnosť, na ktorých naši členovia predstavili výsledky svojej práce. Občianske združenie Pro Oriente v posledných rokoch podporilo vydávanie Studia Orientalia Slovaca, vedeckého časopisu našej katedry.
Predsedníčkou správnej rady občianskeho združenia je sinologička Jana Benická, členmi správnej rady sú aj japonológ František Paulovič. 

Ak chcete podporiť našu činnosť: administratívny postup a formulár vyhlásenia

Ďakujeme vám za podporu.

Občianske združenie PRO ORIENTE

Gondova 2, 814 99 Bratislava

IČO: 36067032