Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zuzana Vavrincová

miestnosť: N320

telefón: 02/9013 2070 

e-mail: zuzana.vavrincova@uniba.sk

 

__________________________________________________ Štúdium

2012 – súčasnosť

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra Východoázijských štúdií

Odbor: Kórejské štúdiá (externá doktorandka / lektorka koreanistiky)

 

2009-2012

Soulská Národná Univerzita, Soul, Južná Kórea, Fakulta Medzinárodných Štúdií (서울대학교, 국제대학원)

Odbor : Medzinárodné štúdiá a Kórejské štúdiá (magisterský program / špecializácia Moderné dejiny Kórey)

Názov diplomovej práce:

 

50년대 중립국 감독위원회를 통해 본 체코슬로바키아와 북한의 관계 연구

[Československo-severokórejské vzťahy v kontexte činnosti Dozornej komisie neutrálnych štátov v 50. rokoch]

August 2012 – Cena Soulskej Národnej Univerzity za najlepšiu diplomovú prácu v odbore Kórejské štúdiá za rok 2012.

2008 – 2009

Ročný intenzívny kurz kórejského jazyka (Univerzita Jonse – Inštitút Kórejského jazyka, 연세대학교 한국어학당) – kurz ako súčasť trojročného štipendijného programu Kórejskej vlády

2000 – 2005 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Odbor: Knižničná a informačná veda (magisterský program)

 

Doplňujúce informácie o pracovných skúsenostiach:

· spolupráca na tvorbe publikácie Encyclopaedia Beliana – tvorba hesiel týkajúcich sa moderných Kórejských dejín

· odborná revízia / korektúra vybraných textov:

· Švamberk, Alex – Švamberk, Jaromír. Nasazen v Koreji: Zapomenutá válka a Čechoslováci. Praha: Gutenberg, 2013. 290 s. ISBN 978-80-86349-47-3.

· slovenské vydanie románu Adama Johnsona The Orphan Master's Son (prel. Vladimír Galis)

· grant č. 20130178: Implementácia a rozvoj koreanistiky na Univerzite Komenského v Bratislave, Academy of Korean Studies (Kórejská republika) riešitelia: Prof. Mgr. Martin Slobodník, PhD. (hlavný riešiteľ); Mgr. Zuzana Vavrincová, M.I.S.; Mgr. Miloš Procházka, PhD.; Sang Mjong-sik, M.A.

· Zabezpečenie online kurzov týkajúcich sa Kórejských štúdií v spolupráci s Central European University, Budapešť (projekt Korea Foundation – KF Global E-school Project in Eurasia)

· Prekladateľská činnosť z/do Kórejčiny

 

· 05/2016

 

Výučba kurzu Moderné dejiny Kórey (Univerzita Karlova)

 

· 05/2014

 

Výučba kurzu Vzťahy Kórejskej republiky a Spojených štátov amerických v 40.-80. rokoch 20. storočia (Universitatea din Bucureşti)

 

· 03-05/2013

Výučba kurzu Vybrané kapitoly z Moderných dejín Kórey (Wien Universität)

 

· 2012

Tvorba rozhlasových esejí o kórejskej kultúre – Rádio Devín (relácia Iné Svety)

 

· 12.01.2010 – 05.02.2010

Lektor Slovenského jazyka na 한국어외국어대학교 (Hanguk Univerzita Medzinárodných Štúdií, Soul), program pod záštitou Samsung, jazyková príprava zamestnancov Samsung pripravujúcich sa na ďalšie štúdium Slovenského jazyka na Univerzite Komenského v Bratislave.

 

Publikačná činnosť:

 

· Vybraná slovná zásoba kórejčiny pre študentov kórejských štúdií. Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. 204 s. ISBN 978-80-223-4359-6.

 

· Vavrincová, Zuzana. Glomb, Vladimír - Löwensteinová, Miriam: Korejská náboženství. In: Studia orientalia Slovaca. - Roč. 14, č. 2 (2015), s. 240-244.

 

· Czechoslovakia´s activities in the Neutral Nations Supervisory Commission seen through the archival documents in Czech Republic. In: Korea and Central Europe in the early- and mid-20th century. - Seoul : Institut for Russian, East European and Eurasian Studies, 2014. - S. 167-183.

 

· Kórejská republika vo víre "take-off" v 60. rokoch 20. storočia - aplikácia teórie štádií ekonomického rastu W.W. Rostowa. In: Miscellanea Asiae Orientalis Slovaca. - ISBN 978-80-223-3742-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 155-176.

· Československo-severokórejské vzťahy v kontexte činnosti Dozornej komisie neutrálnych štátov v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 20. storočia. In: Podoby Koreje : Pocta Vladimíru Puckovi k 80. narozeninám. Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7308-447-9, s. 185-210.

· Nototlač na území dnešného Slovenska v 16.-18. storočí. In Knižničná a Informačná veda : Knižničná a informačná veda, 2007, Roč. 21, s. 117-126.

· Marušiaková, Katarína – Vavrincová, Zuzana – Baloghová, Jela. Medzinárodné medziknižničné výpožičné služby v roku 2005 v SR : Štatistický prehľad a aktuálne trendy. In Knižnica, 2006, Roč. 7, č. 10, s. 31-34.

· Falbová, Lucia – Pírová, Jaroslava – Ševčík, Milan – Vavrincová, Zuzana. Drukarstwo i druki XVI wieku na ziemiach dzisiejszej Słowacji : historia, stan i kierunki badaň (Tlače 16. storočia z územia dnešného Slovenska : História, Stav a Východiská výskumu. In Roczniki Biblioteczne, 2004, Roč. 48, s. 129-143.

 

Členstvo v organizáciách:

AKSE (The Association for Korean Studies in Europe)

CEESOK (Central and East European Society of Koreanology)