Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Ľuboš Gajdoš, PhD.

miestnosť: N 523
telefón: 02 / 592 44 319
e-mail: lubos.gajdos(at)uniba.sk

konzultačné hodiny ZS 18/19: utorok 14.10—15.40 alebo podľa dohody

 

Štúdium: 

1995 – 1996Beijing Language and Cultural Universityodbor: Čínsky jazyk
1998 – 1999 China People`s University, Pekingodbor: Čínsky jazyka a literatúra
1994 – 2000 Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakultaodbor: Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia
2005   Beijing Normal University, Pekingodbor: Čínsky jazyk – syntax, fonetika
2006 -  2010 Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakultadoktorandské štúdium: všeobecná jazykoveda
2011   Beijing Normal University, PekingTraining program for teachers of Chinese as a foreign language

 

Doterajšie zamestnanie:

2000 - doteraz   Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta, odborný asistent

 

Odborné zameranie:

syntax čínskeho jazyka, korpusová lingvistika

 

Publikácie

 

Granty:

2016    spoluriešiteľ grantu: Čínsky monolingválny korpus, Chinese National Office for Teaching Chinese as a Foreign Language.

2013    riešiteľ grantu:Stratifikácia čínskeho jazyka, VEGA 1/0253/13 2013-2014

2007    riešiteľ grantu: The Function of the Aspect Markers and Complements of Verbs in Modern Chinese: Diachronic and Synchronic Comparison, Chiang Ching-kuo Foundation, č. RG011-EU-06