Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Martin Slobodník

Martin Slobodník (1970) – sinológ a tibetológ. Vyštudoval sinológiu na FiF UK.  V rámci štúdia absolvoval dvojročný pobyt na Pekinskej univerzite. Doktorandské štúdium absolvoval v Ústave orientalistiky SAV. V rámci doktorandského štúdia dva roky študoval tibetológiu na univerzite v Bonne.   Roku 2005 ako štipendista Humboldtovej nadácie absolvoval študijný pobyt na Katedre jazykov a kultúr Centrálnej Ázie na univerzite v Bonne. Absolvoval viacero terénnych výskumov v severovýchodnom Tibete. Venuje sa dejinám čínsko-tibetských vzťahov, náboženskej politike v Číne a československo-čínskym vzťahom v 50. a 60. rokoch 20. storočia.  Je autorom dvoch vedeckých monografií (Mao a Buddha: náboženská politika voči tibetskému buddhizmu v Číne, 2007; Politické, náboženské a ekonomické aspekty čínsko-tibetských vzťahov v 14. – 15. storočí, 2011), dvoch odborných publikácií (Tibet – krajina, dejiny, ľudia, kultúra, 1996; Labrang – svet tibetského kláštora, 2013). Doma i v zahraničí publikoval niekoľko desiatok štúdií. Prekladá z čínštiny (Vábení Kailásu. Moderní povídky z Tibetu, 2006; s ďalšími prekladateľmi) a z tibetčiny (Hlasy Lhasy: básne 6. dalajlamu, 2003; s V. Prokešovou).

 

Viac na uniba.academia.edu/MartinSlobodnik

 

 

Životopis

 

1976–1984    Základná škola na ul. L. Novomeského v Bratislave

1984–1988    Gymnázium L. Sáru v Bratislave

1988–1994    Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor sinológia - prekladateľstvo a tlmočníctvo, Katedra jazykov a kultúr krajín Ďalekého východu

1991–1993    študijný pobyt na Katedre čínskeho jazyka a kultúry Pekingskej univerzity v ČĽR, štúdium klasickej a modernej čínštiny, čínskych dejín (štipendium MŠ SR)

jún 1994   ukončenie štúdia, diplomová práca „Zahraničnopolitické kontakty dynastie Tchang a Tibetskej ríše v II. pol. 8. storočia”

august 1994  interný ašpirant Kabinetu orientalistiky Slovenskej akadémie vied, téma dizertačnej práce - čínsko-tibetské vzťahy v období vlády dynastie Ming (1368-1644)

november 1994 – apríl 1996  civilná vojenská služba

máj 1996    pracovník Kabinetu orientalistiky SAV, externý ašpirant

september 1996 – júl 1998     študijný pobyt na Katedre jazykov a kultúr Centrálnej Ázie na univerzite v Bonne, štúdium tibetológie (štipendium DAAD)

august 1998    odborný asistent Kabinetu orientalistiky SAV

september 2000  odborný asistent Katedry jazykov a kultúr krajín východnej Ázie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského

október 2003      obhajoba dizertačnej práce Čínsko-tibetské vzťahy v období 1368-1434: dynastia Ming a rod Phag-mo-gru

2005           výskumný pobyt na Katedre jazykov a kultúr Centrálnej Ázie na univerzite v Bonne (štipendium Nadácie Alexandra von Humboldta)

september 2007 vedúci Katedry jazykov a kultúr krajín východnej Ázie

október 2007  habilitácia v odbore všeobecné dejiny

jún 2013         prodekan FiF UK pre rozvoj fakulty a informačné technológie

 

Odborné zameranie:

dejiny čínsko-tibetských vzťahov, kontakty cisárskej Číny s Centrálnou Áziou, náboženská politika v Číne, obraz Číny v Československu;

 

 

Členstvo v medzinárodných a domácich vedeckých organizáciách:

European Association of Chinese Studies, International Association for Tibetan Studies, Slovenská orientalistická spoločnosť, Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev