Filozofická fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Ján Ďurica

pracovné zaradenie: interný doktorand

pracovňa: Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 3. posch. č.dv. 317, kl. ,
tel.:
konzultačné hodiny

email: jan.durica1(at)gmail.com

 

Stručný životopis

Vyštudoval Gymnázium Ľ. Štúra vo Zvolene. V roku 2004 ukončil inžinierske štúdium na Drevárskej fakulte Technickej Univerzity vo Zvolene, odbor Podnikový manažment a v roku 2010 magisterské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia.  

 

Osobné údaje

Dátum a miesto narodenia: 7.1.1980 Zvolen

 

Vzdelanie a kvalifikácia

2010 - Absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
odbor Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia.  

2004 - Absolvent Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene,
odbor Podnikový manažment.

 

Vedeckovýskumná činnosť

Diplomová práca s názvom "Yijing ako kniha múdrosti".

Pracuje na dizertačnej práci s názvom "Han Feizi a jeho legalistické predstavy".