Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

František Paulovič

Pracovné zaradenie: odborný asistent, študijný poradca
pracovňa: Múzejná ulica - prístavba (nová budova), 3. poschodie, miestnosť NB322

konzultačné hodiny: štvrtok 12.00 - 15.00

email: thepaulovich(at)hotmail.com


Téma dizertačnej práce: Džunzaburó Nišiwaki a jeho úloha v japonskom surrealistickom hnutí.

Rok a miesto narodenia: 1979, Martin

Vzdelanie a kvalifikácia:

  • 2000-2001 Zamestnaný v Slovenskom národnom literárnom múzeu v Martine na úseku výskumu, metodiky a výstav.
  • 2001 Absolvent odboru Muzeológia a kultúrne dedičstvo na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
  • 2010 Absolvent odboru Moderná neslovanská filológia, zameranie Japonský jazyk a medzikultúrna komunikácia na Katedre východoázijských štúdií FiF UK v Bratislave.

Publikačná činnosť:

Paulovič, František. 2011. What Does a Cricket Have To Do With Eternity?: Intertextuality in Nishiwaki Junzaburo's Poetry. In: Studia Orientalia Slovaca, roč. 10, č. 1, s. 99-113.

Paulovič, František. 2012. Jakuza - svet japonského organizovaného zločinu. In: Historická revue, roč. 23, č. 11, s. 44-49.

Paulovič, František. 2013. Svätyňa Jasukuni - kontroverzné uctievanie mŕtvych. In: Historická revue, roč. 24, č. 5, s. 70-71.

Paulovič, František. 2013. Bombardovanie japonských miest 1944-1945. In: Historická revue, roč. 24, č. 5, s. 65-67.