Členovia katedry

 1. ADE Chinese legal texts quantitative description / Ľuboš Gajdoš
  In: Acta linguistica asiatica. - Roč. 7, č. 1 (2017), s. 77-87
 2. ADF A new grammatical tagset for the Slovak-Chinese parallel corpus / Ľuboš Gajdoš
  In: Studia Orientalia Slovaca. - Roč. 14, č. 1 (2015), s. 65-75
 3. ADF The discrepancy between spoken and written Chinese methodological notes on linguistics / Ľuboš Gajdoš
  In: Studia Orientalia Slovaca. - Roč. 10, č. 1 (2011), s. 155-159
 4. ADM Retrieving linguistic information from a corpus on the example of negation in Chinese / Ľuboš Gajdoš
  In: Acta Linguistica Asiatica [elektronický dokument]. - Roč. 9, č. 2 (2019), s. 103-115 [online]
 5. ADN A corpus analysis of legal Chinese final thought / Ľuboš Gajdoš
  In: Studia Orientalia Slovaca. - Roč. 16, č. 2 (2017), s. 69-86
 6. ADN The new Chinese webcorpus Hanku - origin, parameters, usage / Ľuboš Gajdoš ... [et al.]
  In: Studia Orientalia Slovaca. - Roč. 15, č. 1 (2016), s. 21-33
 7. ADN A syntactic object in Chinese a corpus analysis / Ľuboš Gajdoš
  In: Studia Orientalia Slovaca. - Roč. 17, č. 2 (2018), s. 181-192
 8. AED Ukazovateľ ZHE z didaktického hľadiska / Ľuboš Gajdoš
  In: Studia orientalia Slovaca 7. - Bratislava : UK, 2008. - S. 111-122
 9. AED Quantitative description of written Chinese - a preliminary corpus-based study / Ľuboš Gajdoš
  In: Studia orientalia : Victori Krupa dedicata. - ISBN 978-80-89607-48-8. - Bratislava : Ústav orientalistiky, 2016. - S. 62-75
 10. AED Podkorpus čínskeho právneho textu / Ľuboš Gajdoš
  In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia 5. - ISBN 978-80-223-4068-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 40-46
 11. AED Marker GUO / Ľuboš Gajdoš
  In: Studia orientalia Slovaca 8. - Bratislava : UK, 2009. - S. 193-202
 12. AED Korpusová analýza adverbiále v právnej čínštine / Ľuboš Gajdoš
  In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia : Roč. 7. - ISBN 978-80-223-4623-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 27-39
 13. AED Korpus nemeckého právneho textu COLEGE / Elena Gajdošová, Ľuboš Gajdoš
  In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia : Roč. 7. - ISBN 978-80-223-4623-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 40-47
 14. AED Elektronické jazykové korpusy a ich využitie pri osvojovaní si odborného štýlu / Elena Gajdošová, Ľuboš Gajdoš
  In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-228-2895-6. - Zvolen : Technická univerzita, 2016. - S. 90-99 [CD-ROM]
 15. AED Častica LE1 z didaktického hľadiska / Ľuboš Gajdoš
  In: Studia orientalia Slovaca 6. - Bratislava : UK, 2007. - S. 225-235
 16. AEF Pozícia záporu pred predložkami v čínštine / Ľuboš Gajdoš
  In: Studia orientalia Slovaca 2. - Bratislava : Lufema, 2003. - S. 159-176
 17. AFC The grammatical category of aspect and tense in Chinese and Slovak / Ľuboš Gajdoš
  In: Talking literature: essays on Chinese and Biblical writings and their interaction. - ISBN 978-3-447-10115-8. - Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2013. - S. 251-257
 18. AFD Synsémantické slová v rámci stratifikácie čínskeho jazyka / Ľuboš Gajdoš
  In: Miscellanea Asiae Orientalis Slovaca. - ISBN 978-80-223-3742-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 121-131
 19. BDF Čínsky jazyk a čínske písmo / Ľuboš Gajdoš
  In: Historická revue. - Roč. 23, č. 7 (2012), s. 47-50
 20. BDF Slovensko-čínsky paralelný korpus / Ľuboš Gajdoš
  In: Studia Orientalia Slovaca. - Roč. 12, č. 2 (2013), s. 313-317
 21. EDI Švárny, Oldřich - Uher, David: Prozodická gramatika čínštiny / Ľuboš Gajdoš
  In: Studia Orientalia Slovaca. - Roč. 14, č. 2 (2015), s. 238-239
 22. EDI Kučera, Ondřej a kol.: Učebnice čínských znaků 1 / Ľuboš Gajdoš
  In: Studia orientalia Slovaca 7. - Bratislava : UK, 2008. - S. 261-262
 23. EDI Třísková, Hana: Segmentální struktura čínské slabiky / Ľuboš Gajdoš
  In: Studia Orientalia Slovaca. - Roč. 13, č. 1 (2014), s. 119-122
 24. FAI Miscellanea Asiae Orientalis Slovaca / ed. Martin Slobodník, Ľuboš Gajdoš
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014