Členovia katedry

 1. AAB Povaha sveta: odstupňované spôsoby jej vhliadania v čínskom maháyánovom buddhizme / Jana Benická
  Bratislava : Lufema, 2003
 2. ADD Fa-Cang (643-712): Traktát o zlatom levovi / Jana Benická
  In: Filozofia. - Roč. 58, č. 9 (2003), s. 612-623
 3. ADE Chan Buddhism and Huayan Yongjue Yuanxian (1578-1657) on the "five positions" (wu wei) theory of Dongshan Liangjie / Jana Benická
  In: Pismennyje pamiatniki Vostoka. - Č. 2 (9), 2008, s. 243-255
 4. ADE The theory of the non-sentient beings expounding the Darma in Chinese buddhist philosophy from Jizang to Dongshan Liangjie / Jana Benická
  In: The Indian international journal of buddhist studies. - Roč. 10, č. 3 (2002), s. 1-32
 5. ADE The conceptions of "Fa" in Chinese philosophy / Jana Benická
  In: Journal of Zhejiang Wanli University. - Roč. 16, č. 3 (2003), s. 45-49
 6. ADE Some remarks to medieval commentaries on 'levels' of discernment of reality of the texts by Dongshan Liangjie / Jana Benická
  In: Acta Orientalia. - Roč. 56, č. 2-4 (2003), s. 369-377
 7. ADE Language and its counterparts in buddhism / Jana Benická
  In: Azijske in afriške študije. - Roč. 4, č. 2 (2000), s. 1-15
 8. ADE A summary view on the impact of the Bible on some "obscure poets" after the cultural revolution / Rong Ye, Jana Benická
  In: Journal of Zhejiang University. - Roč. 34, č. 2 (2004), s. 77-83
 9. ADF Lin Yutang as an advocate ´Discursive classical Chinese´ (yuluti) language register / Jana Benická
  In: Studia Orientalia Slovaca. - Roč. 11, č. 2 (2012), s. 225-238
 10. ADF Pidgin English its perspectives as seen by Lin Yutang in the 1930s / Jana Benická
  In: Studia Orientalia Slovaca. - Roč. 14, č. 2 (2015), s. 133-148
 11. ADF Three-Self Church leaders´ thoughts and deeds in the early days of the People´s Republic of China / Ye Rong, Jana Benická
  In: Studia Orientalia Slovaca. - Roč. 12, č. 1 (2013), s. 55-74
 12. ADF Concepts of "levels" of discernment of reakity in different schools of Chinese Mahayana Buddhism / Jana Benická
  In: Asian and African Studies. - Roč. 11, č. 2 (2002), s. 169-184
 13. ADF FA [1]: Did its meaning change in Chinese philosophy? some remarks on FA in confucianism and legalism / Jana Benická
  In: Asian and African Studies. - Roč. 10, č. 1 (2001), s. 44-55
 14. ADF Mind or heart? On translating the character XIN [1] in Chinese buddhist Mahayana texts into western languages / Jana Benická
  In: Asian and African Studies. - Roč. 12, č. 2 (2003), s. 148-157
 15. ADF On the rule by law and the Confucian venom some private essays by Lin Yutang / Jana Benická
  In: Studia Orientalia Slovaca. - Roč. 10, č. 2 (2011), s. 377-387
 16. ADF Qian Zhongshu a jeho román Weicheng problémy prekladateľa so zmenami jazykového registra / Jana Benická
  In: Studia Orientalia Slovaca. - Roč. 9, č. 1 (2010), s. 83-93
 17. ADN The new Chinese webcorpus Hanku - origin, parameters, usage / Ľuboš Gajdoš ... [et al.]
  In: Studia Orientalia Slovaca. - Roč. 15, č. 1 (2016), s. 21-33
 18. ADN Liang Qichao (1873-1927) on New literature, political novel and Buddhism / Jana Benická
  In: Studia Orientalia Slovaca. - Roč. 17, č. 2 (2018), s. 69-85
 19. AEC Influence of the Bible on the "Dim poets" after the cultural revolution / Rong Ye, Jana Benická
  In: Theology and interpretation. - ISBN 7-300-05201-0. - Peking : Renmin daxue chubanshe, 2003. - S. 191-210
 20. AEC Speculative / symbolical elaborations of the relationship between the noumenal and phenomenal aspects of reliaty according to the Chinese Chan Caodong school / Jana Benická
  In: Orientalia Pragensia 16. - ISBN 978-80-246-1575-2. - Praha : Karolinum, 2009. - S. 103-114
 21. AEC Language inconseivable? a story of Chan Buddhism / Jana Benická
  In: Chinese journal of European languages and cultures, vol. 6. - ISBN 978-7-80232-397-1. - Peking : [s.n.], 2011. - S. 437-448
 22. AEC Distant journeys and roaming into immortality, or, there is no better place than Earth / Jana Benická
  In: At home in many worlds : reading, writing and translating from Chinese and Jewish cultures. - ISBN 978-3-447-06135-3. - Wiesbaden : Harrassowitz, 2009. - S. 177-188
 23. AEC In the quest of the geographical origin and the name of Jingjiao in the Tang dynasty / Rong Ye, Jana Benická
  In: Asian history, philosophy and language. - ISBN 978-961-237-258-3. - Ljubljana : Faculty of arts, 2008. - S. 67-80
 24. AEC Xin as a "qualitatively equal" co-constituent of phenomena in Chinese Mahayana Buddhism some remarks on its interpretations by using the terms of Western philosophical discourse / Jana Benická
  In: Monumenta Serica, vol. 54. - ISSN 0254-9948. - Sankt Augustin : Monumenta Serica institute, 2006. - S. 185-193
 25. AEC (Huayan-like) notions of inseparability (or unity) of essence and its function (or principle and phenomena) in some commentaries on "five positions" of Chan master Dongshan Liangjie / Jana Benická
  In: Reflecting mirrors : perspectives on Huayan Buddhism. - ISBN 978-3-447-05509-3. - Wiesbaden : Harrassowitz Verl., 2007. - S. 231-239
 26. AED Číňania a emigrácia minulosť a súčasnosť, geografická mobilita, združovanie sa v krajanských spolkoch a ich prítomnosť na Slovensku / Jana Benická
  In: Medzi Východom a Západom : multikultúrne procesy, migrácia a náboženstvo v strednej Európe. - ISBN 978-80-89027-42-2. - Bratislava : Chronos, 2014. - S. 10-24 [1,14 AH]
 27. AED Yogacara a jej teória existencie "objektívnej podpory mysle" / Jana Benická
  In: Studia orientalia Slovaca 6. - Bratislava : UK, 2007. - S. 105-122
 28. AED Buddhizmus a Čína jeho miesto v kontexte tradičných čínskych myšlienkových smerov / Jana Benická
  In: Fascinácia a (ne)poznanie: kultúrne strety Západu a Východu. - ISBN 80-89027-08-3. - Bratislava : Chronos, 2003. - S. 108-119
 29. AED Traktát o bielom koňovi problém inherencie? / Jana Benická, Miloš Hubina
  In: Studia orientalia Slovaca 5. - Bratislava : UK, 2006. - S. 75-95
 30. AED Archaizujúci jazyk v čínštine a jeho prekladanie do slovenčiny / Jana Benická
  In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte 4 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-228-3002-7. - Zvolen : Technická univerzita, 2017. - S. 58-68 [CD-ROM]
 31. AED Perfect identification with true reality revealed in different levels? a case of Huayan and Chan Buddhism / Jana Benická
  In: Buddhism in Asia. - ISBN 978-80-89027-36-1. - Bratislava : Chronos, 2012. - S. 5-20
 32. AED Postavenie buddhizmu v cisárskej Číne (6.-13. storočie) / Jana Benická
  In: Politická moc verzus náboženská autorita v Ázii. - ISBN 80-89027-18-0. - Bratislava : Chronos, 2006. - S. 193-205
 33. AED Dočasný pobyt s úmyslom vrátiť sa do svojej rodnej vlasti? prípad čínskeho vysťahovalectva včera a dnes / Jana Benická
  In: Kultúrna pluralita, univerzalizmus, interkultúrna komunikácia, interkultúrne kompetencie. - ISBN 978-80-225-3093-4. - Bratislava : Ekonóm, 2010. - S. 39-53
 34. AEE Some remarks on the satirical in Qian Zhongshu's novel fortress besieged / Jana Benická
  In: Autumn Floods. - ISBN 3-9006759-47-4. - Bern : Peter Lang, 1998. - S. 351-361
 35. AEF Problém jednotnej transkripcie čínskych nábožensko-filozofických termínov / Jana Benická
  In: Náboženská literatúra - problém jednotnej transkripcie. - ISBN 80-89096-17-4. - Bratislava : Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2004. - S. 38-43
 36. AEF Taiwanci, Japonci alebo Číňania? o taiwanskej spoločnosti počas japonskej okupácie ostrova očami spisovateľa Wu Zhuolina (1900-1976) / Jana Benická
  In: Studia orientalia Slovaca 4. - Bratislava : Lufema, 2005. - S. 125-140
 37. AEF Čínsky maháyánový buddhizmus odstupňované spôsoby vhliadania pravej povahy sveta / Jana Benická
  In: Studia orientalia Slovaca 1. - ISBN 80-89058-05-1. - Bratislava : Lufema, 2002. - S. 29-42
 38. AEF Večné "ja" v čínskom buddhizme? rozhovory majstra Nanyang Huizhonga s "chanovým hosťom z juhu" / Jana Benická
  In: Studia orientalia Slovaca 2. - Bratislava : Lufema, 2003. - S. 61-78
 39. AEF Sú preklady čínskych buddhistických textov do západných jazykov deformované? / Jana Benická
  In: Hieron 6-7/2001-2002. - ISBN 80-89058-11-6. - Bratislava : Lufema, 2003. - S. 3-10
 40. AEF Pojem "čínština" - niekoľko poznámok k jeho obsahu / Jana Benická
  In: Čínsky svet očami mladých sinológov. - ISBN 80-89058-12-4. - Bratislava : Lufema, 2003. - S. 7-10
 41. AEF Existuje "lev" alebo len "zlato"? / Jana Benická
  In: Čínsky svet očami mladých sinológov. - ISBN 80-89058-12-4. - Bratislava : Lufema, 2003. - S. 32-36
 42. AEF Chinese concept of ancestral worship system versus Buddhist vision of human community as devoid of kinship ties / Jana Benická
  In: Religious change. - ISBN 978-80-89027-31-6. - Bratislava : Chronos, 2010. - S. 45-50
 43. AFC Gongsun Long a somehow Aristotelian reading / Jana Benická, Miloš Hubina
  In: Talking literature: essays on Chinese and Biblical writings and their interaction. - ISBN 978-3-447-10115-8. - Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2013. - S. 11-31
 44. AFC Lin Yutang (1895-1976) - Fejtóny o vláde zákonmi a konfuciánskom jede / Jana Benická
  In: Sborník z česko-slovenské sinologické konference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-904477-6-9. - Olomouc : UP, 2010. - S. 4-13 [CD ROM]
 45. AFD Niekoľko poznámok k používaniu hláskovej abecedy v čínštine / Jana Benická
  In: Problémy adaptácie cudzích mien v slovenčine. - ISBN 80-224-0749-6. - Bratislava : Veda, 2002. - S. 165-168
 46. AFD Čínsky svet a emigrácia prečo sa Číňania tradične stavali negatívne k fenoménu vysťahovalectva? / Jana Benická
  In: Medzinárodné vzťahy 2010 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-3172-6. - Bratislava : Ekonóm, 2011. - S. 38-45 [CD-ROM]
 47. AFD LiangQichao (1873-1929) a jeho koncept naratívnej literatúry v kontexte čínskeho buddhizmu / Jana Benická
  In: Miscellanea Asiae Orientalis Slovaca. - ISBN 978-80-223-3742-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 1-16
 48. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia : 8. zv. : Kalh-Kokp. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2016
 49. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia : 7. zv. : In-Kalg. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2013
 50. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 1. zv. : A-Belk. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 1999
 51. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia : 6. zv. : His-Im. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2010
 52. BDF Veľký čínsky múr / Jana Benická
  In: História. - Roč. 4, č. 5-6 (2004), s. 46-47
 53. BDF Čínska abeceda a my / Jana Benická
  In: Literárny (dvoj)týždenník. - Roč. 16, č. 31 (2003), s. 5
 54. BDF Taiwan malý ostrov vo veľkom mori / Jana Benická
  In: História. - Roč. 3, č. 5 (2003), s. 6-7
 55. BDF Číňania a ich túžba po nesmrteľnosti / Jana Benická
  In: Bulletin Pro Oriente. - Roč. 1, č. 2 (2003), s. 47-49
 56. BDF Čínske znaky ich klasifikácia na začiatku nášho letopočtu / Jana Benická
  In: Bulletin Pro Oriente. - Roč. 1, č. 2 (2003), s. 43-46
 57. BDF Čínsky jazyk - čínske jazyky? dialekty a formovanie jednotnej "štandardnej" čínštiny / Jana Benická
  In: Bulletin Pro Oriente. - Roč. 1, č. 2 (2003), s. 40-42
 58. BDF Ako Číňania prijali buddhismus? / Jana Benická
  In: Historická revue. - Roč. 14, č. 8-9 (2003), s. 10-11
 59. BDF Najväčší odkaz Budhu Zen alebo čchan / Jana Benická
  In: Historická revue. - Roč. 6, č. 10 (1995), s. 20-21
 60. BDF "The time of the autumn floods came" a comment on essays dedicated to Marián Gálik / Jana Benická
  In: Asian and African Studies. - Roč. 7, č. 2 (1998), s. 197-210
 61. CDF Obliehaná pevnosť / Čchien Čung-šu ; prekl. Jana Benická
  In: Revue svetovej literatúry. - Roč. 32, č. 1 (1996), s. 142-151
 62. DAI Zápisy besied majstra Dongshan Liangjie / Jana Benická
  Bratislava : [s.n.], 2000
 63. EAJ Krátky slovník čínskeho jazyka / prekl. Jana Benická
  Beijing : Foreign language teaching and research press, 2010
 64. EAJ Kapitolky o vojenskom umení / Sun-c´ ; prekl. Jana Benická
  Bratislava : Ministerstvo obrany SR, 1999
 65. EDI Liščák, Vladimír: Konfuciánství od počátků po současnost [Confucianism from its beginnings to the present] / Jana Benická
  In: Studia Orientalia Slovaca. - Roč. 14, č. 1 (2015), s. 107-111
 66. EDI Slobodník, Martin: Mao a Buddha / Jana Benická
  In: Studia orientalia Slovaca 6. - Bratislava : UK, 2007. - S. 303-305
 67. EDI Dluhošová, Táňa: Medzi svetmi / Jana Benická
  In: Studia orientalia Slovaca 6. - Bratislava : UK, 2007. - S. 306-307
 68. EDI Miloš Hubina: Vedomie ako oceán / Jana Benická
  In: Hieron 8-9/2003-2004. - ISBN 978-80-89027-21-7. - Bratislava : Chronos, 2007. - S. 189-192
 69. EDI Chinese literature and European context / Jana Benická
  In: Archiv orientální. - Roč. 63, č. 3 (1995), s. 388-389
 70. EDJ Zapájame sa do mobilít a ďalších zahraničných aktivít / Jana Benická
  In: Naša univerzita. - Roč. 57, č. 10 (2011), s. 13
 71. EDJ A brief introduction to the sinologists of Slovakia / Jana Benická
  In: Newsletter for research in Chinese studies. - Roč. 18, č. 4 (1999), s. 437-441
 72. EDJ Čchien Čung-šu patrí- [inc.] / Jana Benická
  In: Revue svetovej literatúry. - Roč. 32, č. 1 (1996), s. 142-144
 73. EDJ Výučba sinológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave / Jana Benická
  In: Ethnologia actualis Slovaca 4 : stav výskumu a výučby mimoeurópskych kultúr na Slovensku. - ISBN 80-89034-54-3. - Trnava : UCM, 2004. - S. 63-65
 74. EDJ Rozprava o vzťahu medzi naratívnou literatúrou a vládou ľudu / Liang Qichao ; ed. Jana Benická
  In: Studia Orientalia Slovaca. - Roč. 12, č. 2 (2013), s. 301-312
 75. FAI Medzi Východom a Západom : multikultúrne procesy, migrácia a náboženstvo v strednej Európe. / ed. Roman Kečka, Jana Benická
  Bratislava : Chronos, 2014
 76. GII Stredoeurópske štúdiá - novinka v ponuke Filozofickej fakulty UK / aut. interv. Eva Bachletová ; účast. interv. Jana Benická
  In: Naša univerzita. - Roč. 58, č. 6 (2012), s. 15