Dejiny starovekého Východu

Názov predmetu: Dejiny starovekého Východu

Vyučujúci: Mgr. Daniela Rošková, PhD.

Kód predmetu: A - boHI-002

 

Anotácia predmetu:

Dejiny starovekého Východu sú určené predovšetkým pre študentov štúdia histórie, dejepisu, archeológie a ďalších príbuzných odborov.

Základom predmetu sú politické, hospodárske, kultúrne a náboženské vzťahy najstarších civilizácií na Blízkom Východe - Mezopotámia, Egypt, Malá Ázia (Chetiti), sýrsko-palestínska oblasť a najstaršie civilizácie na európskom kontinente (minojská a mykénska civilizácia). Okrem prednášky študenti aktívne pracujú so základnými pramennými textami - epos o Gilgamešovi, Chammurapiho zákonník, chetitský zákonník, ikonografické pramene egyptských dejín (Narmerova paleta), medzinárodné zmluvy (Chetiti - Egypt).

Absolvovanie predmetu je zakončené písomným textom, pre úspešné absolvovanie sa vyžaduje získať aspoň 60% možných bodov.