Denisa Nešťáková

Mgr. Denisa Nešťáková, PhD.

 

Narodená v Trnave (1987) absolvovala základnú školu a gymnázium v Hlohovci. Študovala bakalársky a magisterský program učiteľstvo akademických predmetov: História – Slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Získala taktiež medzinárodný titul MA z Hoschule für jüdische Studien v Heidelbergu (Nemecko).

 

V roku 2018 obhájila dizertačnú prácu na Katedre všeobecných dejín FF UK s názvom „‘Kto nie je so mnou, je proti mne.‘ Arabsko-židovské vzťahy počas britského mandátu pre Palestínu cez skúsenosť nemeckých osadníkov“.

 

Od roku 2018 pracuje na postdoktorandskom projekte „Ženy a muži v pracovnom tábore Sereď“ ako externá spolupracovníčka na KVD s finančnou podporou Foundation for the Memory of the Shoah, Paríž.

 

Od roku 2019 pracuje na Herderovom inštitúte v Marburgu (Nemecko). Ako výskumná pracovníčka je zodpovedná za československú súčasť projektu: “Plánovanie rodiny vo východo-strednej Európe od 19.storočia po schválenie používania ‚tabletky‘“.

 

Vedecko-výskumná činnosť

Venuje sa predovšetkým dejinám holokaustu a politickým a sociálnym dejinám východo-strednej Európy s osobitým zameraním na problematiku rodu.

 

Pedagogická činnosť

V rámci pedagogickej činnosti prednášala o obraze holokaustu v literatúre a o dejinách izraelsko-palestínskeho konfliktu v európskom kontexte.